Miljö/Environmental

Miljö

TB är miljöcertifierade sedan 2010 och vi är stolta över vårt målmedvetna miljöarbete. Vi arbetar aktivt med att förebygga, bevaka och ta ansvar för vår miljöpåverkan hela vägen från leverantör till kund.

miljoPå TB finns 700 bilar som tillsammans kör 2 miljoner mil om året. Genom att ständigt utveckla och effektivisera logistiken minskar vår miljöpåverkan. Vi väljer fordon som påverkar miljön mindre. Bilparken är modern och våra förare utbildas i sparsam körning (ecodriving). Alla bilarna utrustas med gasreferens, en teknik som signalerar och påminner föraren när bilen inte körs miljömässigt. Vi ersätter dubbdäck med friktionsdäck där det är möjligt, men medarbetarens säkerhet prioriteras alltid.

Ett annat miljömål är att minska mängden avfall och få ner användningen av plast och papper. Genom att kontinuerligt utbilda och informera våra medarbetare i miljöarbete vill vi uppmuntra och ta tillvara medarbetarnas personliga engagemang, insikter och initiativ. Vi ställer krav på våra leverantörer för att göra miljövänligare inköp och erbjuda miljövänligare alternativ för våra abonnenter och kunder.

Arbetsmiljöfrågor är är också mycket viktiga för oss, vi arbetar på samma sätt som arbetsmiljöcertifierade bolag gör.

SP-certUtdrag ur miljöpolicy

»Tidningsbärarna skall bidra till ett hållbart samhälle. Vårt miljöarbete bygger på en helhetssyn, ständiga miljöförbättringar och ett personligt engagemang.«

Läs hela vår miljöpolicy

Environmental

TB is environmentally certified since 2010 and we are proud of our goal-oriented environmental work. We work actively to prevent, check and take responsibility for our impact on the environment all the way from supplier to customer.

Extracts from the Environmental policy

» Newspaper carriers to contribute to a sustainable society. Our environmental work is based on a holistic approach, continuous environmental improvements and a personal commitment. ”

Read our environmental policy