Om oss

Vi är experter på tidskritisk distribution av post och morgontidningar. Vi distribuerar med högsta kvalitet och till konkurrenskraftigt pris. Det gäller för morgontidningar såväl som adresserade och oadresserade försändelser.

TB har idag ca 3 000 anställda. Tillsammans når vi alla hushåll och företag i vårt geografiska område, totalt 1,2 miljoner mottagare. Mer än 40 års erfarenhet av distribution och våra regioner är en vass konkurrensfördel för oss och våra kunder.

På TB jobbar vi hållbart, smart, engagerat och tillsammans. Vi gillar enkla lösningar och samarbete, även med externa partners. Vi bedriver ett systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Att samdistribuera morgontidningar och post är bra både för miljön och för demokratin.

Vi tar vårt sociala ansvar och är stolta över att vara ett företag med en diversifierad medarbetarskara. Vi har idag anställda med 60 olika nationaliteter och ett stort åldersspann. Många har sitt första jobb hos oss och då oftast som distributör.

Att vara distributör är ett deltidsarbete på natten som passar i många olika skeden i livet.

Välkommen till oss du också! Som medarbetare eller kund.