Vision/Policys

Vår vision

Vi är bäst på tidskritisk distribution av post och morgontidningar. Vi distribuerar med högsta kvalitet, till konkurrenskraftigt pris.

Med enkla lösningar, når vi ut till privatpersoner och företag, gärna i samarbete med andra.

Vi är stolta samhällsbyggare som jobbar hållbart, smart, engagerat och tillsammans.

Our vision

We are best at time critical distribution of mail and morning newspapers, offering the highest quality at a competitive price.

We use smart solutions to distribute to individuals and corporations. We gladly cooperate with others.

We are proud citizens that work sustainably, smart, committed and together.