Återförsäljare

Tidningsbärarnas kundservice hjälper dig som har butik och är återförsäljare av morgontidningar i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Sjuhäradsbygden med alla frågor rörande morgontidningar och diverse tidskrifter.

Vi hanterar dina frågor angående upplagor, leveranser, krediteringar, returhantering, tidningslådor, tillfälliga stopp av leveranser, avtalsfrågor mm.

Kundservice för återförsäljare har öppet alla helgfria vardagar mellan 08.00–15.00 med lunchstängt 12:00-13:00. Vid enklare ärenden eller meddelanden till oss använder du e-postadressen tbaf@tidningsbararna.se. Vill du tala med oss ringer du 010-498 20 10.

Morgontidningsreturer
Som återförsäljare av morgontidningar har du full returrätt för osålda tidningar. Endast de tidningar som du har sålt blir fakturerade. Resterande tidningarna måste inrapporteras och detta sker via webbtjänsten på www.returer.se. Där finner du också mer utförlig information om returrapporteringen.

Preserv
Preserv är ett samarbete mellan Sveriges leverantörer. När du vill starta som återförsäljare vänder du dig till Preserv som hjälper dig att starta leveranser av morgontidningar, kvällstidningar, veckotidningar samt utländsk press. Preserv samordnar så att du har samma kundnummer och inloggningskoder till de olika webbtjänsterna. Du vänder dig även till Preserv om du ska ändra dina kunduppgifter, exempelvis vid nytt organisationsnummer efter en bolagsändring, eller om du väljer att sluta med försäljningen av morgontidningar. Mer utförlig information om Preservs tjänster hittar du på www.preserv.se.

Övriga produkter
Med övriga produkter menar vi produkter som utländska dagstidningar, ATGs gratisprogram, kampanjmaterial från ATG och Svenska Spel mm. Dessa produkter samdistribueras med morgontidningarna, men den kundtjänst du ska vända dig till i alla ärenden angående dessa produkter är utgivarens kundtjänst. Är du osäker på vem du ska kontakta så finns information om utgivaren intill streckkoden på tidningen/försändelsen.

Värdefulla telefonnummer och mailadresser:
Tidningsbärarna 010-498 20 10  tbaf@tidningsbararna.se
Interpress 0200-88 88 00 kundservice@interpress.se
Tidsam 020-57 56 55 kundservice@tidsam.se
ATG 020-65 65 00 ombudssupport@atg.se
Svenska Spel 020-78 83 55 fun_ombudssupport@svenskaspel.se