Om distribution

Tidningsbärarna är inte längre ett distributionsbolag och har upphört!

Frågor om tidningar: Har du inte fått din tidning?
Rapportera utebliven tidning: Besök din tidnings hemsida.

Är du återförsäljare?
Läs mer här >>

Information
Den 1 januari 2018 övergår all distribution av morgontidningar och andra produkter i Tidningsbärarnas tidigare geografier till tre andra företag.

I Kalmar, Blekinge och Kronobergs län samt i Sjuhäradsbygden och i östra Skåne kommer Point Logistik att ta över distributionen. Trots förändringen kommer du som abonnent kunna se Tidningsbärarbilar på gatorna och medarbetare i Tidningsbärarjackor som distribuerar. Det är helt riktigt och i linje med överenskommelsen mellan bolagen.

I kommunerna Eslöv, Höör, Hörby, Hässleholm och Osby kommer Tidningstjänst AB (TAB) att ta över distributionen.

I västra Skåne kommer Nim Distribution att ta över distributionen. Trots förändringen kommer du som abonnent kunna se Tidningsbärarbilar på gatorna och medarbetare i Tidningsbärarjackor som distribuerar. Det är helt riktigt och i linje med överenskommelsen mellan bolagen.