Miljö

TB är miljöcertifierade sedan 2010 och vi är stolta över vårt målmedvetna miljöarbete. Vi arbetar aktivt med att förebygga, bevaka och ta ansvar för vår miljöpåverkan hela vägen från leverantör till kund.

På TB finns 700 bilar som tillsammans kör 2 miljoner mil om året. Genom att ständigt utveckla och effektivisera logistiken minskar vår miljöpåverkan. Vi väljer fordon som påverkar miljön mindre. Bilparken är modern och våra förare utbildas i sparsam körning (ecodriving). Alla bilarna utrustas med gasreferens, en teknik som signalerar och påminner föraren när bilen inte körs miljömässigt. Vi ersätter dubbdäck med friktionsdäck där det är möjligt, men medarbetarens säkerhet prioriteras alltid.

Ett annat miljömål är att minska mängden avfall och få ner användningen av plast och papper. Genom att kontinuerligt utbilda och informera våra medarbetare i miljöarbete vill vi uppmuntra och ta tillvara medarbetarnas personliga engagemang, insikter och initiativ. Vi ställer krav på våra leverantörer för att göra miljövänligare inköp och erbjuda miljövänligare alternativ för våra abonnenter och kunder.

Arbetsmiljöfrågor är också mycket viktiga för oss, vi arbetar på samma sätt som arbetsmiljöcertifierade bolag gör.

Utdrag ur miljöpolicy
»Tidningsbärarna skall bidra till ett hållbart samhälle. Vårt miljöarbete bygger på en helhetssyn, ständiga miljöförbättringar och ett personligt engagemang.«

Läs hela vår miljöpolicy