Nyheter från Tidningsbärarna
Nr 1 - 2016

LEDARE

Vilken papperstidning läser du oftast?

God morgon!
_I0C6972Vilken papperstidning läser du oftast? Det beror säkert till viss del på var du bor. Den lokala morgontidningen, visar den statliga Medieutredningen, fortsätter att värna sin plats på köksborden. Den, liksom vi, bryr oss om vår omgivning. Engagemanget är en grund i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Allt fler gratistidningar väljer att göra morgontidningen sällskap i hemmen. På TB har vi redan i år märkt detta i två nya uppdrag: Kalmarposten och Emmaboda Tidning. I tillägg utökades i januari ställdistributionen av Metro till Skåne och Blekinge. Vi har haft nytta av våra tidigare erfarenheter av Metro och ställdistribution i Borås.

Men det här är långt ifrån det enda som hänt sedan 2015 blev 2016:

  • Vi fortsätter B-postutrullningen i samarbete med Bring Citymail (BCM) och har nu startar upp projekt inom alla TB:s regioner. Vi fortsätter också att dela ut A-post för BCM inom Skåne.
  • I skrivandets stund har de första testerna med Postlådepaket i samarbete med MTD precis gjorts. Det klarade vi fint och följer nu nyfiket marknadens intresse i detta nya erbjudande.
  • Vi har börjat distribuera en ny utgåva av tidningen Land (LND) i tillägg till den tidigare LLB. Deras likhet ger oss verkligen chans att visa på vår noggrannhet!

Att utforma hållbara distributionssätt för våra försändelser är vår viktigaste och mest prioriterade fråga. Jag hoppas att du fortsätter att dela med dig av idéer på hur vi tillsammans löser detta smartast.

Vilken rivstart vi alla gjort tillsammans 2016! Tack för att du är med.
Jessica Svenmar
VD Tidningsbärarna

POST

Stort intresse för morgontidig post

Kundservice hjälper till

Till vår kundservice ringer allt fler som upptäckt att de nu kan få post redan före frukost. Samdistribution av post och morgontidningar engagerar politikerna på riksnivå, och hemma vid köksborden.

Bra att veta om morgontidig post:

  • Tidningsbärarna är godkänd postoperatör av Post och Telestyrelsen.
  • Vi distribuerar post med sekretess och på avsedd plats. Post får distribueras i fastighetsbox, brevinkast eller postlåda. Post får inte distribueras i tidningsklämma eller tidningslåda. Det är skillnad jämfört med morgontidningen.
  • Vi märker i samtalen att många är positiva till att få post tidigt.

______________________________________________________________

Dags för B-post i fler regioner

Under 2015 började vi, i samarbete med Bring Citymail, att distribuera B-post inom våra geografier. Premiären skedde i Ystad.

I slutet av mars når vi nästa milstolpe i B-postutrullningen. Distrikten i Ystad, liksom de som startat upp under hösten, får då sällskap av ytterligare distrikt i Skåne och Sjuhäradsbygden.

- Vi ser mycket fram emot att starta upp denna del av vår verksamhet också i region Borås, säger Josefine Hägglund, projektledare.

Samtidigt som vi noga förberett den etapp som nu går igång, har vi också inlett arbetet med nästa etapp. I den ingår distrikt i regionerna Borås, Kalmar, Karlskrona och Växjö.

- Det känns väldigt positivt att alla våra regioner nu arbetar aktivt med detta. Det är ett läge vi sett fram emot sedan starten, avslutar Josefine.

______________________________________________________________

Förenkla med en etikett

God morGon!Vi vill gärna bidra till tydligt märkta postlådor, fastighetsboxar och brevinkast. Det möjliggör för att få morgontidig post. Därför tillhandahåller vi vädertåliga etiketter som vi skickar till dig som bor inom vårt område utan kostnad. Och vi gör det gärna.

Beställ etiketterna genom vår kundservice. Kom i kontakt med oss på telefonnummer 0771-87 30 39 eller via mail till kundservice@tidningsbararna.se.

Är du osäker på vad som är en rätt märkt låda eller dörr? Läs mer här >>

 

NYA UPPDRAG

En spännande start på 2016!

Premiär för Emmaboda Tidning
I januari gick premiären för vår distribution av Emmaboda Tidning, som beskriver sig som ”din lokala gratistidning”. TB ska distribuera Emmaboda Tidning 17 gånger per år.

______________________________________________________________

Har du hört om MTD:s postlådepaket?
MTD lanserar nu tjänsten Postlådepaket som innebär att mottagaren får sitt paket ända hem och tidigt på morgonen. Oftast före 07.00. Detta är ett nytt distributionsalternativ med unika fördelar för e-handeln.

TB är självklart en del av denna intressanta framtidssatsning och i februari distribuerade vi de första postlådepaketen inom vårt område. Vi ser fram emot många fler!

Läs gärna mer om postlådepaket här: http://postladepaket.mtd.se/ (extern länk)

JOBBA SMARTARE

Öppet för förslag

Uppföljning av nya distributörer

I januari ringde vi upp fler än 50 nyanställda distributörer för att fånga in deras uppfattning om, och förslag på, vår introduktion av nya medarbetare. Distributörerna hade då arbetat självständigt 2-8 veckor. De jobbade i olika regioner inom TB:s geografiska område. Omdömet i stort mycket positivt.

- Det var väldigt roligt att så många uppskattar vår rekrytering- och utbildningsprocess, mest känd som ”RUP:en”, säger HR-chef Annika Borg. Hon fortsätter:

- Vi är angelägna om att ge våra nyanställda en bra start. Goda förutsättningar gynnar medarbetare och bidrar till högsta kvalitet. I vår utbildning varvar vi teori och praktik. Jag vill gärna lyfta fram våra duktiga handledare som tar sig an uppgiften med stor energi. Det märks också i omdömet.

GrafHL

______________________________________________________________

Flera vägar in till förslagslådan

Det var före jul som vårt arbetsredskap handenheten fick delvis nytt innehåll i form av en nyhetsportal. Med nyhetsportalen blev det lite enklare att skicka in förslag. Och flera förslag har kommit in - stort tack för dessa!

Det går fortsatt bra att också maila in till förslagslådan. Mailadressen är den samma som tidigare. Vi uppskattar mycket de många förslag som kommer in den vägen!

Fortsätt gärna att bidra med idéer och tankar. Alla förslag som kommer in tas tillvara. Beroende på vad förslaget gäller skickas det vidare till rätt avdelning inom TB. För att komma till sin rätt där de gör bäst nytta.

KVALITET

Fullt fokus på högsta kvalitet

TB har alltid stått för och varit noga med god kvalitet. Det har vi nytta av när vi nu intensifierar vårt förberedande arbete inför en ISO 9001-certifiering.

- Att vi systematiskt kartlägger våra arbetssätt ger oss energi och uppslag in i vårt ständigt pågående förbättringsarbetet, säger Hanna Stjernfeld, projektledare för arbetet för en certifiering.

- Det här är inget som låter sig göras på en eftermidddag, men så blir ju också värdet så mycket större, fortsätter Hanna. Och tillägger:

- Det är med glädje jag kan konstatera att vi så här långt håller den tidplan vi beslutat. Med engagemang inom alla regioner fortsätter vi framåt i rask takt.

FRÅN VERKSAMHETEN

Vilken start på 2016!

Nytt transportupplägg i nordvästra Skåne

I januari var det dags för vårt nya transportupplägg i nordvästra Skåne. Förändringen kommer dels av vår sammanslagning av packsalarna i Malmö och Helsingborg, dels av att tidningarna HD, LP, NST och Hallå nu trycks i Malmö istället för i Helsingborg. Vi har med detta upplägg förutsättningar att klara distribution av både morgontidningar och post såsom vi lovat våra kunder och kunders kunder.

______________________________________________________________

Startskottet har gått för region Västra Skåne

Den 1 mars gick startskottet för nya region Västra Skåne. Regionen är resultatet av att region Malmö och region Helsingborg gått samman. Förändringen görs som ett led i att nå vår vision ”bäst på tidskritisk distribution av post och morgontidningar till högsta kvalitet och konkurrenskraftigt pris”.

Flera fördelar uppnås, såsom en region optimerad för högsta leveranssäkerhet för post och morgontidningar.  Det ska kmalmo72omma ur tydliga funktioner; Drift/OC, HR och Logistik, inte minst. En ytterligare fördel är en mer operativ arbetsledning på natten genom ett närmare ledarskap med större ansvar.

Regionen har fått en bra och till stora delar lugn start. Mycket tack vare alla duktiga medarbetares bidrag natt som dag. ”Nu fortsätter vi på inslagen väg och förfinar våra arbetssätt efter hand. Självklart finns det frågetecken kvar att räta ut, men känslan är mycket positiv”, hälsar regionchef Håkan Rudberg.

______________________________________________________________

Vi söker sommarjobbare 

Vill du eller någon du känner börja arbeta som distributör? Nu är det dags att söka sommarjobb för morgonpigga. Anmäl ditt intresse via vår hemsida: http://tidningsbararna.se/jobb/intresseanmalan/

ARBETSMILJÖ

Ett tryggt och säkert arbete

Nolltolerans mot alla typer av hot, våld, diskrimineringar och trakasserier

Vår policy: Tidningsbärarnas arbetsplatser skall vara fria från trakasserier och diskriminering.

Att arbeta som distributör innebär att arbeta i en miljö som vi som företag inte kan kontrollera fullt ut. Det sänker inte våra ambitioner sett till att erbjuda en trygg arbetsmiljö.

En medarbetare som under sin arbetstid råkar ut för en händelse som leder till en känsla av utsatthet ska kontakta sin arbetsledare, personalman, fackliga företrädare alt. regionchef/HR-chef/VD. Så fort någon i chefsposition får reda på att någon anser sig utsatt är det företagets skyldighet att utreda och vid behov sätta stopp för agerandet. I nästa steg kan arbetsrättsliga åtgärder bli aktuella.

Vår policy gäller oavsett vem som agerat oschysst. Vi uppmuntrar till polisanmälan av händelser initierade av personer utanför TB.

______________________________________________________________

bilTB i trafiken: om bilbälte och cykelhjälm

Att använda bilbälte i trafiken är en självklarhet. Det kan rädda liv om olyckan är framme och är i enlighet med lagen. Lagen speglas lika självklart i vår interna policy. Vi verkar för trygghet i trafiken, både för oss själva och de vi har omkring oss.

Just nu testar vi inom TB flera olika cyklar, som potentiella nya fordon. Hur står det då till med cykelhjälm? Vad säger TB:s policy om det?

- Vi uppmuntrar till användning av cykelhjälm och förser de distributörer som har företagscykel med hjälm, berättar Annika Borg, HR-chef

______________________________________________________________

På gång: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA

Arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Dessa tre områden står i fokus för nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket. De nya föreskrifterna träder i kraft den 31 mars. Vi har noga läst på vad de innebär för oss inom TB.

På TB har vi redan ett systematiskt arbetsmiljöarbete och mycket som vi gör är bra! Till exempel årliga medarbetarundersökningar i tillägg till andra uppföljningar och en levande dialog.

Det vi kan konstatera med den nya föreskriften är att den pushar oss till ytterligare förbättringar, och påminner oss om att hålla frågan ständigt aktuell. Till exempel genom informationsspridning och utbildning till chefer och övriga medarbetare. Du som jobbar inom TB håller dig uppdaterad i våra interna kommunikationskanaler.

MILJÖ

Fortsatt grönt ljus

PilträdVi har nöjet att berätta att vi fått ett kvitto på att vi bedriver ett systematiskt miljöarbete inom TB. Vår revisor har gett grönt ljus och rekommenderar att vi blir omcertifierade enligt ISO 14001.

 

PRESSKLIPP

TB i media

Sydsvenska Dagbladet  
Distributörerna fick ”ros” på Tulpanens dag http://www.sydsvenskan.se/asikter/tusen-tack-brevbarare-och-tidningsutdelare/ (extern länk)

______________________________________________________________

SR P4
Hör på radio: TB Samdistribuerar post och morgontidningar.
Intervju med VD Jessica Svenmar: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6368350 (extern länk)

______________________________________________________________

Transportarbetaren
Tidningsbuden är en skapande yrkesgrupp
http://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Kultur/Ar-det-nat-speciellt-med-tidningsbud-och-skapande/ (extern länk)

Tidningsbärarna. Rätt produkt på rätt plats i rätt tid

Ansvarig utgivare: Jessica Svenmar
Adress: Tidningsbärarna, Box 6106, 22 11 Malmö
Telefon: 010-498 20 00
Mail och tips till redaktionen:
nyhetsbrev@tidningsbararna.se
Förslagslåda kring ditt arbete:
forslagslada@tidningsbararna.se eller via distributörsportalen/Tips and improvements

Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material