Nyheter från Tidningsbärarna
Nr 1 - 2017

Ledare

God fortsättning!

Det är ett tag sedan nyårsafton, men jag vill ändå starta denna ledare med att önska er alla ett energifyllt 2017 med både välbekanta och nya inslag.

Året har också inletts på det temat där vi utmanats att lösa välbekanta situationer såsom halka och snöiga morgnar, samtidigt som vi finslipat våra förmågor för att ta emot och distribuera nya produkter på bäst sätt. Det är där i mixen när vi finslipar våra förmågor, och varvar med nya rutiner och vanor, som det mest spännande sker. Håller du inte med?

Vi kan kalla det ”business as usual”. För åtminstone här på TB och i vår bransch är det tydligt att förändring har blivit det mest konstanta. Ibland märks det som en anpassning av en liten men ack så viktig detalj. Ibland i att vi och våra leverantörer tillsammans får tänka helt om för att möta de krav och förväntningar som våra kunder och mottagare ställer. Ibland i snökaos eller förseningar i produktionen.

Det är smart att vi använder vår kunskap och våra erfarenheter som möjliggörare för att tänka om och nytt. Likväl tar det energi att vara i detta läge. Det gäller att skapa tid till återhämtning. Det kräver att man prioriterar. På ett företag är det alltid ledningens ansvar. Därför är det naturligt att vi i ledningsgruppen nu, när ägarna aviserat förändringar i bolagets struktur efter 2018, gör en del omprioriteringar bland projekt och fokusområden.

Alla omprioriteringar görs utifrån ambitionen att säkerställa högsta kvalitet och ett konkurrenskraftigt pris på ett sätt som är hållbart, smart, engagerat och tillsammans. Det är också vårt uppdrag från ägarna. Att med ”business as usual” bedriva distribution i hela TB-land på ett sätt som fortsätter året ut, och långt där efter. Och det är jag säker på att vi tillsammans kommer att klara av mycket bra!

Bästa hälsningar
Jessica Svenmar, VD

Post

Miljontals adresserade försändelser år 2016!

Ett stort tack till alla involverade i det dagliga arbetet med att även distribuera adresserade försändelser i våra flöden. Under förra året distribuerade vi tillsammans hela 10 miljoner adresserade försändelser – mycket bra jobbat allihopa!

Jenny Maxeus är ny vik. projektledare för post på TB. Så här säger hon om 2017:

- 2017 kommer att bli ett spännande "postår" med nya utrullningar av post och fler utmaningar att ta oss an när det gäller postdistributionen.

- Vi håller bland annat på att se hur vi kan samsortera post hos Bring Citymail för att minska antal backar som hanteras under en distributionsrunda.

- Postprojektet är också inblandat i att testa nya hjälpmedel och runtom i regionerna så testar vi just nu nya bärvästar och elcyklar. Vi ser fram emot att få höra vad våra testpiloter tycker!

- Sist men absolut inte minst väntar vi från postprojektets sida också med spänning på att de sista handenheterna ska bytas ut så att alla distributörer kan få tillgång till fler och smartare funktionaliteter såsom information om leveranspunkter för tidningar och post.

Nya affärer

Ny Teknik

I början av mars börjar vi på TB återigen distribuera Ny Teknik. Det är ett förtroende vi fått inom ramen för MTD* och i samarbete med landets övriga utbärningsföretag. Vi ser fram emot att få leverera senaste nytt inom teknik lagom tills det är dags för dagens första kopp kaffe!

Läs mer om MTD här (extern länk) >>

Jobba smartare

Kom med ett förslag

På Tidningsbärarna ska det vara lätt att framföra idéer, tips, frågor, förbättringsförslag och avvikelser. Därför har vi en förslagslåda som alla anställda kan använda. Förslag kan mailas dit, eller skickas in via distributörsportalen i handenheten.

Förslagen som skickas hamnar hos Förslagsgeneralen (HR-chef/QHSE-chef) som skapar ett ärende. Ärendet tilldelas en lämplig ägare med uppgiften att utreda förslaget.

Förslagsställare med tillgång till 3LED kan själva följa hur ärendet behandlas. Övriga anställda kan kontakta sin personalman för uppföljning. Vi strävar efter att återkoppla på alla förslag.

Under 2016 inkom många bra förslag till vår låda. Vi hoppas på ett likadant utfall 2017. Alla förslag uppskattas!


Så håller sig en TB-distributör varm på natten
I början av vintern ställdes en fråga på distributörernas nyhetsportal – hur håller du dig varm på natten?

Sedan dess har det trillat in många bra och kloka tips. Ullstrumpor, lager på lager och en termos med varm dryck är bara några exempel. Andra tips handlar om bästa arbetsmetoden för att hålla värmen.

Att dela och lära av goda exempel är smart!


Syns du?

100 m – så mycket tidigare ser en bilist den som har reflexer än den som inte bär reflex.

I dessa mörka tider är det extra viktigt att synas. Det gäller inte minst för oss som bedriver verksamhet på natten.

Med hjälp av en reflexväst och reflexer på vagnen blir distributionen mer säker. Distributörer kan göra en beställning via sin arbetsledare.

Var rädda om er!

Kvalitet

Kvalitetsprojektet - nästa steg!

Efter intensivt arbete och stort engagemang runt om i organisationen är vi nu nära det som varit huvudfokus i Kvalitetsprojektet:

”att skapa goda förutsättningar för en mer förbättringsorienterad verksamhet, med kunden i fokus genom att införa ett mer processorienterat arbetssätt”.

Stort tack till alla som bidrar till detta!

Nu är det hög tid att ta tillvara på allt nedlagt arbete och dra fördel av de förutsättningar vi skapat, de processer vi kartlagt, de kunskaper och inspel vi samlat in och dokumenterat.

Vi ska…
• … sammanställa och färdigställa pågående processarbete.
• … säkerställa alla tjänstemäns kunskap om ”Vårt arbetssätt” och det materialet som finns idag.
• … arbeta som om vi vore kvalitetscertifierade vilket innebär:
Besluta och följa rutiner!
Rapportera avvikelser och komma med förbättringsförslag!
Följa upp vårt arbete och våra ärenden!
Förbättra vid behov och jobba på!

Utifrån de förändringar som ägarna aviserat är det en enig ledningsgrupp och projektgrupp som gemensamt valt att i nuläget avvakta med en certifieringsrevision. ”Vårt arbetssätt” motsvarar vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi vet att det har utvecklat verksamheten väl och ser fram emot att nu göra likadant utifrån ISO 9001.

Från verksamheten

Vi rekryterar

I år växlar vi upp sökandet efter ännu fler skickliga och engagerade distributörer. Morgonpigg? Nattuggla? Det här är ett arbete som passar många. Och det vill vi att ännu fler ska känna till. Därför ökar vi på många håll annonseringen om både lediga ordinariejobb och sommarvikariat. Vi planerar också för minst 10 jobbmässor runt om i vårt område före sommaren, oftast i samarbete med Arbetsförmedlingen. Ser du oss i vimlet kom fram och säg hej! Det gäller så klart både dig som jobbar på TB och du som är nyfiken på om det här arbetet passar dig. Vi ses!

PS! Vill du göra en intresseanmälan? Klicka här >>

Arbetsmiljö

En helhet för hälsan

Hjälpmedel i handenheten

Hur kan vi ytterligare sprida information om våra hjälpmedel? Detta och mycket annat diskuterades vid instruktörsutbildning i december och februari. En instruktör jobbar ute i verksamheten med att hjälpa distributören till rätt arbetsmetod, arbetsteknik och arbetshjälpmedel. Med sina kunskaper ser instruktören till att distributören har rätt förutsättningar i sitt arbete.

Som en följd av diskussionen har distributionshandboken (symbolen "?") i handenheterna kompletterats. Nu går det att hitta bilder och namn på alla hjälpmedel som Tidningsbärarna kan tillhandahålla.

Detta är en av flera insatser som gjorts för att sprida kunskapen om våra hjälpmedel. Målet är att den ökade kunskapen ska omfatta alla led i verksamheten.


Koll på arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén är företagets samverkansorgan i arbetsmiljöarbetet lokalt och centralt.

I januari genomförde Tidningsbärarna årets centrala arbetsmiljökommitté. Här utvärderades året som gått utifrån våra uppsatta mål och handlingsplaner. Det beslutades även om åtgärder för att nå målen 2017.

Efter den centrala arbetsmiljökommittén sker uppföljningen regionalt. Under året sammanträder de regionala kommittéerna fyra gånger. Exempel på aktiviteter som sker här är att:

  • upprätta och behandla handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • följa upp det löpande arbetsmiljöarbetet och driva det framåt
  • diskutera och delta i planeringen av förändringar avseende arbetsprocesser, arbetsmetoder, lokaler mm.
  • följa upp utbildningsbehov
  • planera och följa upp skyddsronder
  • följa upp händelserapporteringen

Allt fler rapporterar tillbud – bra jobbat!

På Tidningsbärarna jobbar vi aktivt för att nå våra sju arbetsmiljömål. Vi vill bland annat minska antalet olycksfall och hotfulla situationer.

Ett centralt arbetsmiljömål som uppfylldes 2016 var ökad tillbudsrapportering. Tillbud är de händelser som kunde lett till skada men inte gjorde det.  På den centrala arbetsmiljökommittén kunde vi se att våra åtgärder lett till positivt resultat.

Rapporteringen låter oss följa upp tillbuden så att de inte inträffar igen. På så vis skapar vi en bättre arbetsmiljö. Allvarliga tillbud ska dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket.

Tack till er som rapporterat in! Fortsätta meddela nattkontoret, inte bara när något faktiskt hände, utan även när en olycka precis gick att undvika.

Miljö

Extern miljörevision för 2016 genomförd

Eftersom Tidningsbärarna är miljöcertifierade enligt ISO 14001  sker årliga uppföljningar av vårt miljöarbete, så kallade revisioner. I början av januari var det dags för revision av det miljöarbete som bedrivits under 2016.

I revisionen deltog regionerna Västra Skåne, Kalmar och Borås, samt huvudkontoret. Vår QHSE-chef Marianne Kinnberg deltog under hela revisionen och har nyligen mottagit resultatet.

- Revisionen resulterade i några förbättringspunkter och mindre avvikelser. Framförallt behöver vi bli bättre på att dokumentera efterlevnaden av våra uppsatta rutiner, berättar Marianne.

- Annars hade revisorn en positiv helhetsbedömning. Vårt miljöledningssystem upprätthålls och är effektivt i sin helhet.

Med revisionsrapporten i hand kommer vi ta nya tag 2017 och fortsätta vårt arbete mot ständig förbättring.

Tidningsbärarna. Rätt produkt på rätt plats i rätt tid

Ansvarig utgivare: Jessica Svenmar
Adress: Tidningsbärarna, Box 6106, 22 11 Malmö
Telefon: 010-498 20 00
Mail och tips till redaktionen:
nyhetsbrev@tidningsbararna.se
Förslagslåda kring ditt arbete:
forslagslada@tidningsbararna.se eller via distributörsportalen/Tips and improvements

Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material