Nyheter från Tidningsbärarna
Nr 2 - 2016

LEDARE

Högt ställda förväntningar

_I0C6972I vår har många medier uppmärksammat vårt samarbete med Bring Citymail. Mycket har handlat om märkning av postlådor och brevinkast , vilket vi också annonserat om. Läsaren har uppmanats att se över sin postlåda, och gärna kontakta oss på TB för att få en adressetikett.

Gensvaret är enormt. Under en vecka skickade våra engagerade kundservicemedarbetare ut fler än 400 adressetiketter. Vi postmottagare har självklart, och med rätta, högt ställda förväntningar avseende leveranssäkerhet.

Leveranssäkerhet är centralt också i den postutredning som regeringen initierade förra året. Slutrapporten förväntas i augusti och något jag säkert får anledning att återkomma till. Ett är klart; på TB distribuerar vi försändelserna den natt vi får dem. Vi distribuerar till mottagaren, eller tar försändelsen i retur om förutsättningarna för leveranssäkerhet saknas.

Vilka är då förutsättningarna för leveranssäkerhet? Det ser faktiskt lite olika ut för olika försändelser. Gemensamt för alla våra kunder, och mottagare, är att tidningen, brevet eller paketet förväntas på rätt plats i tid före frukost. Det ingår i en god morgon.

På TB vurmar vi för goda morgnar. Fler än trehundra nätter om året gör vi vårt yttersta för att dra vårt strå till stacken. Och när det kommer till förväntningar på oss och vår distributionsförmåga, ja då är det vi som har de högst ställda förväntningarna av alla. Vi nöjer oss inte med mindre än att vara bäst på tidskritisk distribution av post och morgontidningar.

Bästa hälsningar
Jessica Svenmar
VD Tidningsbärarna

POST

Reko rekognosering

Just nu är chansen extra stor att du dagtid träffar på någon av våra duktiga medarbetare. Det gäller framför allt i Olofström, Sölvesborg, Karlskrona, Kalmar, Alvesta och Växjö. Vad är det de gör?

Uppdraget är att rekognosera förutsättningarna för distribution av post på natten. Post- och Telestyrelsens riktlinjer ligger till grund för arbetet. Samdistribution av post och morgontidningar skiljer sig lite åt från morgontidningsdistribution. Post får t.ex. inte distribueras i tidningsklämma eller tidningslåda.

Därför behöver vi kartlägga hur postmiljön ser ut i våra regioner. Det betyder t.ex. att vi säkerställer även att en postlåda inte finns bakom en låst grind under vår distributionstid. Detta är viktigt information för oss då vi i så fall inte har möjlighet att distribuera post dit. Tillsammans med mottagaren arbetar vi fram en gemensam lösning.

JOBBA SMARTARE

Kost och koncentration

jobba-hos-ossDet spelar roll vad vi äter. För hur vi mår, hur lätt vi rör oss och hur skarpt vi tänker. Det gäller både på dagen och på natten. Kloka tips för en pigg hjärna:

  1. Koffein, som t.ex. finns i kaffe, har bevisad potential att påverka till exempel vår uppmärksamhet, koncentration och problemlösning. Åtminstone i stunden.
  2. Är du törstig - drick vatten. Vätskebrist kan t.ex. ge huvudvärk. I sammanhang där vi är inriktade på prestation kan vi missa våra signaler på törst. Känn efter lagom.
  3. En godisbit gör oss pigga, men underbart är kort. Det är livsmedel med mycket näring, lite socker och bra fetter som varaktigt ökar vår koncentrationsförmåga och uthållighet. Frukt är att föredra.
  4. Fisk innehåller Omega3. Det är bra för minnet, och inget vi kan producera själva. Därför är fisk på tallriken en smart idé. Likaså valnötter och linfrön.

Du som arbetar som distributör hos oss på TB, vilket är ditt bästa tips för att må bra under arbetspasset på natten? Skicka in ditt tips via distributörernas nyhetsportal. Så publicerar vi inkomna tips där och delar goda exempel med varandra. Tack för ditt engagemang.

KVALITET

Synergieffekter i arbetet mot en kvalitetscertifiering

Tillsammans lägger vi på TB grunden för ett mer långsiktigt processorienterat arbetssätt där förbättringsarbetet är en del av den dagliga verksamheten och där kunder och intressenter är i fokus.

TBs fortsatta arbete mot en ISO 9001-kvalitetscertifiering bygger på arbete i små arbetsgrupper, tvärgrupper och kontinuerliga regionala avstämningar.

Det intensiva arbetet med kartläggningar och tydligt förbättringsfokus gör att vi kan se synergieffekter med andra viktiga projekt, nya uppdrag, organisatoriska förändringar och kvalitetsprojektet. En positiv erfarenhet!

FRÅN VERKSAMHETEN

På nya adresser

Borås
Regionkontoret i Borås har flyttat till nya lokaler på Katrinedalsgatan 18. Här är verksamheten igång både på dagen och natten.

______________________________________________________________

Ängelholm
Region Västra Skånes områdeskontor i Ängelholm har flyttat till Framtidsgatan. Här finns bl.a. goda möjligheter för att lasta om inomhus.

Framtidsgatan

 

ARBETSMILJÖ

Bättre tillsammans

En attraktiv arbetsgivare som lyssnar
Den årliga arbetsmiljöundersökningen för våra distributörer är genomförd. Många engagerade medarbetare tog chansen att bidra till verksamheten. Det är mycket positivt – tack!

Alla svar tas nu tillvara både utifrån våra företagsövergripande mål och regionala förutsättningar. Inte minst är detta värdefull input in i Arbetsmiljökommittéerna.

______________________________________________________________

En nyhetsportal för dig som distributör på TB
Hos oss har alla distributörer en handenhet. Den är ett ovärderligt stöd i distributionen, men också en god kommunikationskanal in till kontor och administration.

globDessutom möjliggör den en dialog kopplad till nyheter i verksamheten, förslag om vad vi kan göra annorlunda med mera. Det gör den genom distributörernas nyhetsportal. Den är endast ett klick bort och nås via den här ikonen.

______________________________________________________________

Hur äter du på natten?
Forskarna rapporterar att utifrån faktorer såsom blodsockernivån är det bäst att inte äta på natten. Även om man jobbar natt. Helst ska man hålla rytmen med frukost efter avslutad distribution och sista målet för dagen före midnatt. Den hungriga kan komplettera med något snällt under passet.

Du som arbetar som distributör hos oss på TB, vilket är ditt bästa tips för att må bra under arbetspasset på natten? Skicka in ditt tips via distributörernas nyhetsportal. Så publicerar vi inkomna tips där och delar goda exempel med varandra. Tack för ditt engagemang.

______________________________________________________________

Rapsnärbild

Du vet väl om att du är värdefull?
Därför ska du alltid använda bilbältet.

MILJÖ

Full fart framåt

I januari fick vi grönt ljus på vårt miljöarbete när vi omcertifierades enligt rådande ISO 14001:2004 . Vi mäter utsläpp till luft från våra egna transporter. Det gör vi genom att sätta upp mål för,  och sedan följa upp drivmedelsförbrukningen och CO2 utsläppen. Övriga miljömål är pappersförbrukningen, användning av dubbdäck/friktionsdäck och avfallshanteringen. Vi är stolta över att ha blivit omcertifierade.

Internrevision lovade gott
I april var det dags att fortsätta att följa upp vårt miljöarbete. Vi genomförde då vår årliga interna miljörevision. Den här gången valde vi att testa oss mot nästa version av ISO:s miljöstandard. Revisionen besökte regionkontoret för Västra Skåne och HK.  Revisionen med Kalmar (Vimmerby) och Växjö genomfördes via video - miljösmart!

Vi fick ett kvitto på att vi redan idag ligger i framkant med ett bra, väl fungerande och implementerat miljöledningssystem. En liten bit kvarstår för att nå upp till riktigt alla nya krav, men vi är redan en bra bit på vägen. Det är bra för vårt fortsatta miljöarbete, och värdefull information in i vårt pågående kvalitetscertifieringsprojekt.

PRESSKLIPP

TB i media

Vi fortsätter svara på frågor om märkning, här på radion.

P4 Radio Blekinge (extern länk)
P4 Radion Kalmar (extern länk)

Tidningsbärarna. Rätt produkt på rätt plats i rätt tid

Ansvarig utgivare: Jessica Svenmar
Adress: Tidningsbärarna, Box 6106, 22 11 Malmö
Telefon: 010-498 20 00
Mail och tips till redaktionen:
nyhetsbrev@tidningsbararna.se
Förslagslåda kring ditt arbete:
forslagslada@tidningsbararna.se eller via distributörsportalen/Tips and improvements

Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material