Nyheter från Tidningsbärarna
Nr 2 - 2017

Ledare

En vårhälsning

Det har blivit april. Väder och temperatur visar allt fler plusgrader både på dagen och natten. Längs vägarna lyser tussilagor som små solar. Våren tycks verkligen äntligen vara här. Den är så välkommen; det tror jag att vi är många som tycker.

Med våren kommer ljuset, brukar det heta. Att avsluta nattens arbetspass med att se solen gå upp, eller att gå hem från kontoret med ansiktet mot solen gör gott. Det gör också ett leende eller ett vänligt ord. Ta hand om dig och visa omtanke om dina kollegor. Det är en uppmaning jag vill skicka med till er alla.

När vi gemensamt engagerar oss i smarta lösningar tar vi tillsammans sjumilakliv mot vår vision: bäst på tidskritisk distribution. Här och nu arbetar vi med fullt fokus för att säkerställa distribution av morgontidningar och andra produkter varje dag till rätt låda, med rätt kvalitet och i rätt tid. Vi har också startat utdelning av B-post i samarbete med Bring Citymail i ett område kring Alvesta, Småland. Vi är inte nöjda förrän vi har nått våra mycket högt ställda mål för kvalitet och kostnadseffektivitet överallt även för distribution av B-post. Först då fortsätter vi utrullningen av B-post i samarbetet med Bring Citymail i andra geografier.

Parallellt är sommarplanering och rekrytering i full gång. Planering och diskussion som resultat av ägarnas beslut om förändringar av bolagets struktur efter 2017 fortgår också.

Varje natt innebär ännu en chans för oss att visa upp vår förmåga. Jag är stolt över att leda ett företag som ständigt antar den utmaningen. Tack för din insats. Och kom ihåg att ta hand om dig och dina kollegor.

Bästa hälsningar
Jessica Svenmar
VD Tidningsbärarna

POST

Fler får mer post morgontidigt

Hej Jenny! Du är vikarierande projektledare för det som internt här på TB brukar kallas för ”postprojektet”. Vad händer hos er nu?

- Första veckan i april är det dags för ytterligare 10 000 hushåll i Alvesta med omnejd att få sin post levererad av TB. Det ligger många timmars arbete och förberedelser inför en utrullning och jag vill rikta ett särskilt stort tack till team Växjö för allt jobb ni har lagt ner hittills för att göra detta möjligt!

- Att vi rullat ut ett område innebär nämligen inte att projektet är avslutat, tvärtom. Varje dag jobbar vi aktivt med att förbättra och förfina för att utdelningen ska bli så effektiv som möjligt och att våra mottagare ska få sina brev i tid.

- Vi arbetar också med att stärka och förbättra vår samdistribution tillsammans med vår samarbetspartner Bring Citymail genom bland annat effektivisering av postsortering. Detta kommer gynna såväl våra mottagare som våra distributörer.

Klicka här för att läsa mer om krav på märkning kopplat till adresserade försändelser >>

NYA AFFÄRER

Vi hälsar flera nya kunder God morgon!

Sverker Andersson är Key Account Manager på TB. Det innebär att han är ansvarig för processen Sälja och tillsammans med kollegor ansvarig för alla de uppdrag som TB hanterar varje natt. Den senaste tiden har vi haft glädjen att kunna lägga flera nya uppdrag till vår lista.

Att Ny Teknik nu kommer morgontidigt igen berättade vi om redan i förra nyhetsbrevet. Det gör också tidskrifterna Klassiska lastbilar och Grannliv. Att vi tillsammans med andra utbärningsföretag får dessa förtroenden är vi mycket stolta över. Det är ett gott bevis för det samarbete som görs inom MTD.

Stolta är vi också över regionala uppdrag. Under våren börjar båda gratistidningarna Galore och Kullaliv hitta hem till sina mottagare i vår regi.

- Vi märker generellt en spännande aktivitet kopplat till ODR, berättar Sverker Andersson. Han fortsätter:

- Jag tycker att alla de nya uppdragen av dessa slag är ett bevis på vårt erbjudandes relevans. För avsändare som inte vill lägga sin trycksak i  ett omslutande omslag tillsammans med övrig reklam är vi det starkaste alternativet på distributionsmarknaden. Och vi fortsätter att utveckla tjänsten för att bli ännu vassare. Jag ser fram emot att berätta mer om detta längre fram!

SOMMARJOBBA SOM DISTRIBUTÖR

Rekrytering pågår - ansök idag!

Distributör är det perfekta sommarjobbet; tjäna pengar och ha dagen fri. Är du morgonpigg, ansvarsfull och har en hög servicekänsla är detta deltidsarbete på natten ett bra jobb för dig. Dessutom får du motion på köpet. Vi söker vikarier i hela vår geografi. Ansök idag genom att klicka på bilden eller här >>

JOBBA SMARTARE

Processkartor hjälper till att skapa tydlighet i region Västra Skåne

Tidigare i år nådde Kvalitetsprojektet fram till projektets syfte:  ”att skapa goda förutsättningar för en mer förbättringsorienterad verksamhet, med kunden i fokus genom att införa ett mer processorienterat arbetssätt”. Sedan dess ligger fokus på att säkerställa och förfina det arbetssätt som projektet kartlagt.

I börjar av Kvalitetsprojektet utbildades alla TB:s tjänstemän kring kvalitet och processorienterat arbetssätt. Under lättsamma former övade kollegor tillsammans på att särskilja aktörer, aktiviteter och olika slags information, bland annat. På region Västra Skåne har arbetssättet blivit ett återkommande inslag. Håkan Rudberg, Regionchef, berättar mer:

- Vi är en stor region också sett till tjänstemän och vi har ett stort behov av att kunna samarbete smidigt, även mellan dag och natt. Att undvika missförstånd är A&O.

- Genom att ta oss tiden att spalta upp alla aktörer och aktiviteter var och en för sig skapar vi tydliga underlag som säkerställer en gemensam bild att resonera utifrån. Vi ritar upp hur något fungerar idag, t.ex. hur en ny medarbetare får tillgång till alla hjälpmedel som behövs.

- Ofta har vi olika uppfattningar om vad i nuläget som fungerar bra respektive mindre bra, eller hur det kan fungera istället. Om det kan vi både diskutera och debattera länge. Vinsten är att vi i mindre grad slipper tappa tid på att diskutera missförstånd och får mer tid till att diskutera verksamheten och det vi vill bli bättre på.

Så här kan början till en processkarta se ut:

FRÅN VERKSAMHETEN

Hjulen snurrar igen på högsta fart i packsalen, Fosie

Efter en lugn start på året snurrar hjulen åter igen som vanligt på Transportavdelningen i Malmö. Att det snurrar som vanligt innebär inte att det är lugna nätter. Tvärtom. Transportchef Arne Permgård berättar:

- Nya uppdrag är en positiv trigger in i vårt ständiga arbete med att skapa en optimal kedja genom produktion, sortering, packning, transport och distribution. Det innebär nya pusselbitar som ska hitta sina platser, utan att de yttre ramarna nödvändigtvis ändras. Till exempel vill vi ju alla ha hem en högaktuell morgontidning till dagens första kopp kaffe, eller hur? Det påverkar vårt tidsfönster här i packsalen.

Varje natt passerar ca 1200 postbackar packsalen. Det krävs fyra lastbilar för att frakta denna post från Bring Citymails produktionsanläggningar i Åkarp och Malmö till packsalen. Posten är sorterad när den når packsalen. Det är en strong insats av personalen i packsalen att ta emot alla 1200 backar och fördela till rätt bil för vidare befordran ut i natten.

Vad väntar då runt hörnet? Arne Permgård igen:

- Postlådepaketen fortsätter att öka. Allt fler tycks ha upptäckt denna tjänst. Vi vet också att reklam- och samhällsinformationsuppdragen brukar öka kraftigt under april-maj, när tex byggvaruhusen och trädgårdsfirmorna kör igång vårannonseringen.

- Här på transportavdelningen rustar vi genom att serva maskiner och hålla gott mod bland personalen. Påsken och i synnerhet skärtorsdagen brukar vara en av årets tuffaste dagar då flera titlar flyttar utgivningsdag samt två tidningsfria dagar följer. Vi känner oss sugna på att ta hand om tidningar och gods inför påsken, planeringen är i full gång, bemanningen är i det närmaste klar och stämningen är god!

Arbetsmiljö

Ett pågående och systematiskt arbete

Hjälpmedelsgruppen får ny ansvarig
Oddbjörn Haugen tillträder som ny ansvarig för Tidningsbärarnas hjälpmedelsgrupp. Som en del av sitt arbete i distriktsplaneringsgruppen kommer Oddbjörn arbeta med våra befintliga hjälpmedel och framtagningen av nya.
- Jag har jobbat i tjugo år som postdistributör. Då tog jag möjligheten att testa flera olika hjälpmedel. Nu ska det bli både utmanande och jättekul att få driva arbetet i hjälpmedelsgruppen framåt!

I hjälpmedelsgruppen deltar anställda från Tidningsbärarnas olika områden. Distributörer från bil-, gång- och cykeldistrikt finns alla representerade. Ett av Oddbjörns första initiativ har varit att identifiera syfte och mål med gruppen.

- Vår uppgift är att identifiera behov och samla in förslag samt testa och utvärdera. På så vis vill vi säkerställa att distributionen sker med miljösmarta hjälpmedel och att obruten kedja garanteras. Mitt mål är att medvetenheten om våra hjälpmedel ska öka i alla delar av företaget. Tidningsbärarna ska ligga i framkant med arbetet att ta fram nya hjälpmedel.


Ingen ska känna sig otrygg
Varje natt jobbar 3-4 handläggare för att ingen av våra 1700 arbetande distributörer ska känna sig otrygg på jobbet.

Som arbetsgivare är det Tidningsbärarnas ansvar att skapa en säker arbetsmiljö. Med hjälp av systemet LoD (Larm och distribution) kan våra handläggare snabbt upptäcka händelser på distrikten och kontakta distributören. En händelse genereras av handenheten om:

  • Distributören själv larmar
  • Distributören befinner sig på samma position för länge
  • Distributionen inte startar eller avslutas inom givna tider
  • Distributionen avbryts

Samtalet från LoD-handläggaren är det första i en kedja av åtgärder för att säkerställa distributörens säkerhet.


Risker i vår verksamhet
Vi har identifierat fem huvudsakliga arbetsmiljörisker i vår verksamhet: hot, våld, fallolyckor, trafikolyckor och viltolyckor.

Storleken av dessa risker kan se olika ut beroende på vilken region eller avdelning vi jobbar på. Därför är kartläggning av de största riskerna regionalt ett viktigt steg för att kunna koncentrera insatser och aktiviteter. Det är händelserapporterna som ligger till grund för denna kartläggning. Därför är det väldigt viktigt att anmäla olyckor och tillbud!

Att kartlägga vilka risker som är av störst betydelse i en specifik del av verksamheten görs med hjälp av riskmatriser. Baserat på en händelses frekvens och dess följder skapar riskmatrisen ett värde. Ju högre värde – ju större risk.

Vad som är en stor risk i Kalmar är kanske en liten risk i Västra Skåne. Med hjälp av de lokala mål och handlingsplaner som sattes på förra Arbetsmiljökommittén kan regionerna förebygga och följa upp de största riskerna i sin del av verksamheten.

Att vårt arbetsmiljöarbete är pågående och systematiskt är ett av TB:s strategiska mål.

MILJÖ

Goda nyheter

CO2 – en av våra betydande miljöaspekter
Med en miljöaspekt menas delar av en organisations aktivitet, produkt eller verksamhet som påverkar eller kan påverka miljön. För Tidningsbärarnas del innebär förbrukningen och utsläppen av koldioxid, CO2, en betydande miljöaspekt. Därför är våra transporter och bilar en viktig del i vårt systematiska miljöarbete.

Vid den senaste sammanställningen av våra utsläpp kunde vi konstatera något positivt. I slutet av 2016 hade vi 920 bilar men släppte endast ut 5247 ton CO2. Detta kan ses i relation till sammanställningen 2012 då vi hade 678 bilar men släppte ut 5314 ton CO2. Utvecklingen går i rätt riktning!


Elcyklar
Arbetet med elcyklar i distributionen går framåt! Sedan ett par månader tillbaka har elcyklar körts flitigt i Landskrona. Feedbacken från distributörerna har mestadels varit positiv och innehållit flera bra förbättringsförslag. I nästa fas av testet ska samma distributörer få testa elcyklar av ett annat märke.

Inom den närmsta tiden kommer ytterligare 20 elcyklar att börja användas i distributionen. Dessa kommer bland annat köras i Alvesta, Olofström och Älmhult.


Miljörevision – goda nyheter!
Som gick att läsa i vårt förra nyhetsbrev genomfördes en miljörevision på Tidningsbärarna i januari. Här inkom några förbättringsförslag och mindre avvikelser. För ett par veckor sedan fick vi beskedet att våra korrigerande åtgärder har godkänts!

Åtgärderna har sammanställts genom att varje region fått utvärdera förbättringarnas och avvikelsernas relevans för just dem. Baserat på utvärderingen har vi fått en bild över åtgärdsbehovet och förslag på korrigerande insatser.

Tidningsbärarna. Rätt produkt på rätt plats i rätt tid

Ansvarig utgivare: Jessica Svenmar
Adress: Tidningsbärarna, Box 6106, 22 11 Malmö
Telefon: 010-498 20 00
Mail och tips till redaktionen:
nyhetsbrev@tidningsbararna.se
Förslagslåda kring ditt arbete:
forslagslada@tidningsbararna.se eller via distributörsportalen/Tips and improvements

Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material