Nyheter från Tidningsbärarna
Nr 3 - 2017

LEDARE

Hur mår du?

Hej…
… och hjärtligt välkommen till alla er som denna vecka börjar ert sommarjobb hos oss! Jag hoppas att ni ska trivas med det ansvarsfulla jobbet som distributör. Kom ihåg: här på TB är det bra att ställa frågor. Använd handboken i handenheten och fråga din arbetsledare om du är osäker. Tack för ditt engagemang!

När ställde du senast frågan ”Hur mår du?”? De tre små orden har stor potential. Allt beror på det som händer sedan. Vad svarar personen? Uppfattar du svaret som uppriktigt? Hur tar du emot svaret? Hör du det knappt, redan på väg i tanken, eller lyssnar du?

Tidningsbärarna befinner sig i stor förändring. Som HR-chef Lennart uttryckt det: nu är en tid av både tydlighet och oro. Även jag vill be om respekt och förståelse för olika personers olika situationer. Att fråga ”Hur mår du?” och lyssna till svaret är ett bra sätt. Empati är hållbart, smart, engagerat och tillsammans.

Det som hänt är alltså att det kommanditbolagsavtal som reglerar ägandet i Tidningsbärarna sades upp före jul. Sedan dess pågår ett intensivt arbete. Två framtidsstarka nya distributionsbolag bildas och ett för distributionsbolagen verksamhetskritiskt servicebolag formas. Dessutom förbereds för överföring av distributionen till TAB (Tidningstjänst AB) i vissa områden i Skåne fr.o.m. årsskiftet.

Ägarnas diskussioner styr tempot. Vi bidrar med all vår kompetens och erfarenhet. Transportarbetareförbundet och Unionen är så klart involverade. Du som är medarbetare och läser detta hittar alltid den senaste informationen på nyhetsportalen. Du når den via din arbetsstation eller handenhet.

Kan det råda ”business as usual” när dessa förberedelser pågår? Meningen börjar smaka strävt. Sant är att arbetet görs parallellt med ordinarie distribution. Alla våra kunder och mottagare förväntar sig att få sin tidning, post och andra försändelser distribuerade med högsta kvalitet, precis som vanligt. Leveranssäkerhet som vårt fokus nummer 1. För en god morgon och ljus framtid.

Stort tack till er alla för ett fantastiskt arbete hela våren. Du som är på väg på ledighet; passa på att vila och må riktigt gott.

Glad Midsommar,
Jessica Svenmar
Verkställande direktör

POST

Post fortsätter att öka

Hej Jenny! Du är vikarierande projektledare för det som internt här på TB brukar kallas för ”postprojektet”. Vad händer hos er nu?

Vi har ökat volymen post på utrullade områden och prognosen för sommaren säger en fortsatt ökning med över 60 % mer post i snitt i jämförelse med samma period förra året på alla våra regioner.

Ökningen gläder oss oerhört och vi är stolta över våra engagerade medarbetare som möjliggör och bidrar till den positiva utvecklingen! Det ställer också fortsatt höga krav på vår verksamhet och vårt åtagande som postoperatör.

PTS regelverk ligger till grund för vårt arbete med att säkerställa hög kvalité på hantering av post. Regelverket säger bland annat att all post alltid skall delas i det skick vi får den. Även trasig post skall distribueras. Det kan synas märkligt att man som mottagare kan få en trasig försändelse. Då gäller det alltså att komma ihåg att Tidningsbärarna distribuerar enligt PTS regelverk.

Regelverket säger också att posten ska förvaras säkert och skyddas från såväl obehöriga som för regn och blåst. Även här arbetar vi enligt PTS regler. Det kan kännas tryggt att veta, särskilt nu under sommarmånaderna, när allt fler människor rör sig utomhus nattetid. Kanske får du anledning i sommar att hälsa på någon av våra 1800 distributörer under deras arbetspass!

Nu under sommaren välkomnar vi också alla sommarvikarier ute på våra regioner som gör sig redo för distribution. Vi fortsätter också med förbättringsarbete inom områdena hjälpmedel, distriktplanering och utbildning. Allt i enlighet med Tidningsbärarnas strategiska mål och för att ge bästa förutsättningar för våra medarbetare. Nu är det också dags för mig att lämna över ansvaret till ordinarie projektledare för postutrullningen; Josefine Hägglund.

Jag tackar så mycket för förtroendet och för allt gott samarbete med alla dedikerade kollegor och önskar er allt gott och en härlig sommar!

NYA AFFÄRER

Nytt innehåll på hemsidan

Vår hemsida, tidningsbararna.se, har fått nytt innehåll. Sidorna om vårt erbjudande till marknaden är uppdaterade. De finns under rubriken Anlita oss. Här hittar den nyfikne nu tydliga beskrivningar av våra tre huvudsakliga tjänsteområden:

•Tidningar
•Post & paket
•Direktreklam & samhällsinformation

Vi utför dessutom leveranser. Kontakta oss för mer information.

____________________________________________________________________

Vi distribuerar postlådepaket med hög kvalitet
I vår har Tidningsbärarna firat ett år som distributör av postlådepaket. Vi är stolta över det engagemang och den medvetenhet kring distributionen som syns i alla delar av verksamheten. Här är några exempel på vad vi tillsammans har åstadkommit:
• Vi har en leveranssäkerhet på 99,9 %.
• Hittills 2017 har vi distribuerat cirka 17 000 postlådepaket.
• Tack vare att du som distributör bekräftar leveransen i din handenhet kan vi spåra alla paket och återkoppla till kund.

Bra jobbat av alla inblandade!

Sommarjobba som distributör

Rekrytering pågår - ansök idag!

Distributör är det perfekta sommarjobbet; tjäna pengar och ha dagen fri. Är du morgonpigg, ansvarsfull och har en hög servicekänsla är detta deltidsarbete på natten ett bra jobb för dig. Dessutom får du motion på köpet. Vi söker vikarier i hela vår geografi. Ansök idag genom att klicka på bilden eller här >>

Håll dig uppdaterad om olika jobb- och rekryteringsaktiviteter på vår Facebooksida www.facebook.com/tidningsbararna

JOBBA SMARTARE

Klä dig rätt i sommar

Juni är här med ljumma och ljusa nätter. Tänk på detta när du distribuerar i sommar:
1) Temperaturen växlar mellan natt och morgon. Klä dig i lager på lager, på så vis kan du ta av dig efter hand som temperaturen stiger.
2) Kolla väderprognosen – även om det är sommar. Regn och lågtryck kan göra att temperaturerna växlar från natt till natt.
3) Som arbetsgivare förser vi våra distributörer med utvalda plagg. Tunnare sommarhandskar finns att beställa i handenheten. Rätten till arbetsjacka och arbetsskor kan du som jobbar på TB läsa mer om på distributörsportalen.

4) Tips från en kollega: jag har alltid keps när det regnar under distributionen, tycker det funkar toppen!

____________________________________________________________________

Sola säkert

...och njut av solen utan att bränna dig. Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en tabell som beräknar hur länge du kan vara ute i solen utan att bli röd.

Tiderna är rekommendationer som gäller vid klart väder med molnfri himmel, och när du är ute utan skyddande kläder eller solkräm. Tiderna beror också på hur känslig din hud är för sol. Du ansvarar själv för att bedöma soltiderna, till exempel genom att:

  • Ta hänsyn till hur din hud brukar reagera i solen.
  • Ta hänsyn till hur rimlig tiden är för just dig.
  • Vara uppmärksam på hur din hud reagerar i solen vid det aktuella tillfället.

Läs mer här: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Sol-och-solarier/berakna-min-soltid/

FRÅN VERKSAMHETEN

Distriktsplaneringsgruppen – lär känna dem

Distriktsplaneringsgruppen (DPG) med sina sju medarbetare är en av de större avdelningarna på Tidningsbärarnas huvudkontor. Precis som namnet avslöjar är det denna grupp som planerar våra distrikt. Lena Brink är gruppchef och kommer själv från en lång bakgrund inom distributionsbranschen.

-Det är många i gruppen som själva jobbat som distributörer på Tidningsbärarna. Sedan är vi också några som har erfarenhet från andra logistikföretag eller postdistribution. Gemensamt för oss är vår kreativitet och vårt lösningsfokus.

Hur går det till när ni distriktsplanerar?

-Vi får in beställningar från respektive region. Det kan vara ett antal befintliga distrikt som ska ändras eller helt nya distrikt som ska skapas. Distriktsplanerarna jobbar i ett kartprogram som heter GIS. Vi jobbar med att skapa goda förutsättningar för distributionen. När vi planerar utgår vi från viktiga faktorer som arbetsmiljö, leveranssäkerhet, obruten postkedja och tidseffektivitet.

ARBETSMILJÖ

Medarbetarundersökning genomförd för våra distributörer

Under våren har vi genomfört en årlig medarbetarundersökning för våra distributörer. I år fick vi in rekordmånga svar, tack så mycket!

Medarbetarundersökningen är extra värdefull för två av våra strategiska mål: Att vårt arbetsmiljöarbete ska vara systematiskt och att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Undersökningen låter oss både se övergripande tendenser och ger utrymme för medarbetaren att komma med specifika personliga kommentarer och önskemål. Resultatet behandlas på så väl regional som central nivå.

______________________________________

Favorit i repris: Betydelsen av ergonomi

I arbetsmiljöundersökningen (se ovan) framkom en del funderingar kring tunga backar. Rutinen är att ingen back ska väga mer än 15 kg. Kom ihåg att lyfta rätt för en skonsam arbetsmiljö: http://tidningsbararna.se/nyhetsbrev/nr-3-2016/#article-3

MILJÖ

Intern miljörevision genomförd

I vår har vi genomfört en intern revision av vårt miljöarbete. Under två dagar besökte en extern revisor Västra Skåne, huvudkontoret samt Kristianstad och Karlskrona.

Internrevisionen ger oss ett kvitto på att det miljöarbete vi gör idag är bra och rätt. Den hjälper oss också att hitta punkter där vi kan förbättra oss i framtiden.

Revisorn sammanfattar vårt arbete så här: Tidningsbärarna har ett systematiskt och strukturerat miljöarbete som leder till förbättringar över tid. Till exempel har CO2 per km minskat över tid. Företaget har också infört ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete enligt ISO 9001:2015 (standard) vilket ger en bra grund att implementera miljöarbetet i.

DIKT

Det bästa...

Varje mening, för sagt och gjort, innan och efter, över! högt över, sprider sig i årstid, en form som vandrar, från mun till mun, tanken....

I jämnt tempo är nyansen, textat..
Atmosfären ute väntar, klockan ringer och inspirationen ger mersmak...

Vem där, ditt tidningsbud...
Av: Roger Frost

Tidningsbärarna. Rätt produkt på rätt plats i rätt tid

Ansvarig utgivare: Jessica Svenmar
Adress: Tidningsbärarna, Box 6106, 22 11 Malmö
Telefon: 010-498 20 00
Mail och tips till redaktionen:
nyhetsbrev@tidningsbararna.se
Förslagslåda kring ditt arbete:
forslagslada@tidningsbararna.se eller via distributörsportalen/Tips and improvements

Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material