Nyheter från Tidningsbärarna
Nr 4 - 2016

LEDARE

Hej från ”mitt i”!

_I0C6972Här på TB jobbar vi varje dag i riktning mot vår vision:

Vi är bäst på tidskritisk distribution av post och morgontidningar. Vi distribuerar med högsta kvalitet, till konkurrenskraftigt pris.

Med enkla lösningar, når vi ut till privatpersoner och företag, gärna i samarbete med andra.

Vi är stolta samhällsbyggare som jobbar hållbart, smart, engagerat och tillsammans.

Ett steg i taget navigerar vi framåt i en tillvaro där det mesta är under förändring. Vi balanserar för bästa möjliga samspel och förutsättningar för våra kunder, medarbetare, ägare och leverantörer.

Varje dag bjuder på möjligheter, krav och överraskningar. Det är så att vara ”mitt i”.

Att jobba på Tidningsbärarna är att vara mitt i relationen mellan morgontidningen, läsare och annonsörer. Att vara mitt i logistikkedjan av samhällsinformation till medborgaren, eller ett födelsedagspaket till någon som shoppat på nätet. Att vara mitt i rådande fokus på distribution av post; från både privatpersoner och myndigheter.

När vi utvecklar hjälpmedel är kollegorna på kontoren avgörande länkar mitt-emellan kollegorna i distributionen och våra leverantörer. Riktlinjer för nåbarhet ska hjälpa oss mitt i ett allt mer gränslöst arbetsliv. Att vi säger hej och respekterar varandra sprider glädje mitt i allt det föränderliga.

För ännu mer händer runt omkring oss.

Postlagsutredningen har lämnat sitt förslag till regeringen. I november ska medieutredningen presentera sin rapport för ansvarig minister. Detsamma gäller för digitaliseringskommissionen vid årsskiftet. Vi befinner oss mitt i denna politiska översyn. Det är ovisst hur marknaden, regler och lagar kan komma att påverkas. Under tiden styr vi framåt, ett steg i taget.

Tack för att du engagerar dig i vår färd framåt.

Bästa hälsningar,
Jessica Svenmar
Verkställande Direktör

POST

Stolt utmaningsleverantör

Stolt utmaningsleverantör
På TB gillar vi samarbeten med andra samhällsaktörer; vi är nu utmaningsleverantör på kursen Innovationsprojekt på Malmö högskola. En utmaningsleverantör bjuder in studenter till att komma med ett nytt förslag på en befintlig utmaning. Förutom TB deltar Coop, Malmö Lokalvaluta, CEVT/Geely, Spoons och Skurup Sparbank.

TBs utmaning till studenterna handlar om hur vi kan möjliggöra ett kontinuerligt, motiverande lärande - på distans och kanske på natten. Miljösmart, i linje med god arbetsmiljö och med positiv påverkan på vår redan höga leveranssäkerhet.

Med en färsk blick, tillgång till de senaste teorierna och stor nyfikenhet på vår verksamhet hoppas vi studenterna ska presentera en inspirerande lösning längre "i framkant" än vad vi kanske själva klurat ut på kammaren. Kursen Innovationsprojekt pågår till jul.


Vår "postresa" fortsätter

Under maj månad firade TB, i vårt samarbete med BCM, 1 år av samdistribuerad B-post i Ystad och nu i höst har vi i samma konstellation firat 1 år av A-post distribution.

Det har varit ett mycket händelserikt år och efter en varm och skön sommar växlar vi nu upp för nästa steg i vår "postresa".

Från och med nästa år planerar TB att rulla ut post även i Blekinge, Kalmar och Kronoberg och just nu pågår ett intensivt arbete med kartläggning av adresser, distriktsplanering av nya områden, inköp av nya hjälpmedel och framtagning av nya rutiner. 2017 kommer bli ett mycket spännande år!

JOBBA SMARTARE

Enkel kommunikation är en god start

Nytt i handenheten

Distributionshandboken finns under det stora frågetecknet på handenhetens menysida. Här hittar du information som är viktig under pågående distribution.

För att söka information kan distributören antingen klicka sig fram bland rubrikerna eller hitta den aktuella frågan under ”Vanliga frågor”. Handboken innehåller även en guide till handenheten.

Distributörsportalen finns under jordgloben på handenhetens menysida. Portalen  har kompletterats med matnyttig information om att vara anställd hos TB.

Här kan man söka information om försäkringar, lön, semester och mycket mer. För att söka information kan distributören antingen klicka sig fram bland rubrikerna eller använda sökrutan.

FRAMSIDA


Extratidshantering – en del av vårt förbättringsarbete

Med start 1 oktober krävs att man anger orsak vid begäran av extratid i handenheten. Det existerande formuläret har kompletterats med flervalsfråga, vilket gör funktionen enkel att fylla i och använda.

Denna förbättring av vår extratidshantering gör vi för att kunna kartlägga anledningarna, upptäcka brister och säkerställa att rätt åtgärder vidtas. Det kan vara att en distributör behöver ny utrustning eller att ett distrikt behöver läggas om.

Samtliga berörda tjänstemän har redan fått, eller kommer att få, utbildning i hur extratidshanteringen fungerar.


Visste du att kommunikation betyder "att göra gemensamt"?

Vår kommunikation består av ord, röst och kroppsspråk. På TB har vi koll på kommunikationens betydelse, både när vi pratar och skriver till varandra.

 • Vi är vänliga.
 • Vi är konstruktiva.
 • Vi gillar det enkla.
 • Vi bjuder in till dialog.
 • Vi hjälper varandra att hålla tonen.

Kommunikation är enkelt sagt men svårt gjort. Som en viktig pusselbit i vår arbetsmiljö är det alla vår uppgift att "snacka snyggt".

KVALITET

I arbetet mot en kvalitetscertifiering – ett levande ledningssystem

En utmaning i arbetet med att få ett ledningssystem för kvalitet på plats, ligger i säkerställandet av att systemet blir levande och dynamiskt.

Därför arbetar vi nu parallellt med uppbyggnaden av systemet, aktivt med implementering och konkretisering av ledningssystemet, dess syfte, struktur och praktiska utförande. Det berättar projektledare Hanna Stjernfeldt.

- Vi nyttjar olika forum och kommunikationskanaler för att nå ut och tillgängliggöra information, aktiviteter samt frågor som berör arbetet inför vår kvalitetscertifiering. Vi arbetar bland annat aktivt med våra ledarskaps- och arbetsplatsträffar, utbildningar, nyhetsportaler och ämnespaket för att förankra arbetet.

Hon fortsätter:

-  Vi vill medvetandegöra och skapa goda förutsättningar för att engagera våra medarbetare samt ledare för att på ett tydligt sätt visa att detta arbete är ett steg på vägen mot vår vision och våra strategiska mål.

För att nå ledningssystemets förväntade positiva resultat är det högt prioriterat att våra medarbetare och ledare själva är aktiva i skapandet samt beskrivandet av de processer och rutiner som de är involverade i.

- Med alla medarbetares och ledares individuella ansvar som grund genomför vi arbetet med vårt nya ledningssystem tillsammans, avslutar Hanna.

kvalitet

ARBETSMILJÖ

En fråga om både arbete och vila

Elcykel på test

När Tidningsbärarna tar fram nya distributionshjälpmedel vill vi inte lämna något åt slumpen. Vi har kontaktpersoner och representanter på alla regioner och samlar in och utvärderar med testprotokoll. Dessutom används testpersoner som kan yrket bäst – våra egna distributörer.

När hjälpmedelsgruppen i våras jämförde elcyklar och vanliga cyklar skedde detta med hjälp av en distributör på ett cykeldistrikt. Testet omfattade både miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsaspekter. Här är några konstateranden som gjordes utav testpersonen och teamet runt omkring:

 • Elcykel ger en klar tidsvinst
 • Elcykeln ger minskad fysisk belastning och avlastar både knän och rygg
 • Elcykeln upplevs som mer stabil
 • En bekväm sadel och bra cykelhjälm ökar bekvämligheten

"Hjälpmedelsboost"

2016 har det hänt mycket spännande på hjälpmedelsfronten! Inte minst är vi mitt uppe i en "hjälpmedelsboost" som genom intensivt fokus ska skynda på framtagningen av hjälpmedel för hantering av nya produkter.

Med produkter som brev och kuvert ställs nya krav på alla delar av Tidningsbärarnas organisation, inte minst själva distributionen. Därför är det idag ännu viktigare att varje distributör ges rätt hjälpmedel, och därmed rätt förutsättningar, för att genomföra utdelningen.

"Boosten" engagerar i stunden samtliga regioner och flera projektgrupper.


Nytt på gång – brevvästen

Ibland kan gamla hjälpmedel uppdateras men ibland behöver vi testa något helt nytt. Brevvästen är helt ny och ett av de hjälpmedel som "hjälpmedelsboosten" lägger sitt fokus på.

Marianne Kinnberg är en av dem som varit med och tagit fram den första prototypen:

- Västen kommer låta distributörerna förvara, sortera och distribuera post lättare. Vi tror att brevvästen kommer uppskattas av många och ser fram emot att skicka ut de första västarna på test i distributionen inom en snar framtid! berättar Marianne.


Riktlinjer för nåbarhet

I våras kom Arbetsmiljöverket med en ny AFS om Organisatorisk- och social arbetsmiljö. Två begrepp som i eftervarande diskussioner fick stort fokus var det gränslösa arbetet och nåbarhet.

- Det är arbetsgivarens ansvar att motverka ohälsosam arbetsbelastning till följd av för lite återhämtning eller för stor nåbarhet utanför arbetstiden, berättar Annika Borg, HR-chef på TB.

- Vi strävar efter att erbjuda flexibilitet samtidigt som möjlighet till återhämtning, fritid och obrutna viloperioder. Dessutom blir behovet av begränsningar för nåbarheten extra viktigt i en verksamhet som bedrivs under dygnets alla timmar.

Med grund i detta har Tidningsbärarna valt att skriftligen sammanställa det synsätt på nåbarhet som ska prägla vår verksamhet. Exempel på punkter från riktlinjerna är:

 • Visa respekt för kollegors fritid. Mejla under din arbetstid, men förvänta dig inga svar under mottagarens fritid.
 • Det är inte accepterat att regelbundet kontakta en kollega på ledig tid.
 • För arbete hemifrån ska överenskommelse först ha skett med närmsta chef.
 • Riktlinjerna finns tillgängliga internt inom TB genom 3LED.

media

MILJÖ

Återvinna och återanvända

TBs miljöarbete tar aldrig semester!

En del av vår miljöpåverkan som man kanske inte alltid tänker på är de hjälpmedel som företaget använder. Här kommer några punkter som sammanställer vår inställning till detta:

 • Om hjälpmedlet är i dåligt skick vill vi reparera så att det kan återanvändas.
 • Om hjälpmedlet är i så pass dåligt skick att den inte kan repareras eller om resurser saknas till detta så vill vi ta hand om avfallet och återvinna det som går.
 • En onödig omsättning av bra och fungerande hjälpmedel leder till ökad tillverkning och onödigt slöseri med jordens resurser.
 • Återvinning och återanvändning kräver att alla hjälper till. Men om det är något som vi är bra på så är det att jobba hållbart, smart, engagerat och tillsammans!
Tidningsbärarna. Rätt produkt på rätt plats i rätt tid

Ansvarig utgivare: Jessica Svenmar
Adress: Tidningsbärarna, Box 6106, 22 11 Malmö
Telefon: 010-498 20 00
Mail och tips till redaktionen:
nyhetsbrev@tidningsbararna.se
Förslagslåda kring ditt arbete:
forslagslada@tidningsbararna.se eller via distributörsportalen/Tips and improvements

Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material