Nyheter från Tidningsbärarna
Nr 4 - 2017

Ledare

Tillsammans

Vi människor är alla lika olika – visst är det fantastiskt!

Distributörsjobbet passar många. Hos oss jobbar studenter, pensionärer, entreprenörer och andra som vill ha en huvudsaklig eller extra inkomst. Mångfalden är vi stolta över.
Att välkomna in till ett jobb, ofta ett första totalt sett eller i Sverige, är en del av det vi menar med hållbart. Hand i hand med kollektivavtal, ett systematiskt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö, ett certifierat systematiskt miljöarbete och sunda finanser. Listan kan göras lång.

Vi tycker det är smart att agera hållbart. Både i ens enskilda och ett större perspektiv. Det är också smart att använda vår kunskap och erfarenheter som möjliggörare för att tänka om och nytt. Som när vi drar fördel av att ha tidningsdistribution i blodet när vi tar oss an miljösmarta samdistributionsuppdrag av t.ex. post och paket. I samarbete och egen regi.

Faktum är att det nog inte gått en enda dag sedan jag började på TB utan att jag ställs inför smarta förslag, konstruktiva frågor eller engagerade idéer om hur vi kan utvecklas än mer hållbart och smart. Det kvalitetscertifieringsprojekt som genomsyrat verksamheten sedan hösten 2015 har fungerat som en katalysator och oj vad det slått gnistor. Nyckeln är att vi arbetar tillsammans. Tillsammans inom TB, med våra kunder, ägare, leverantörer och andra intressenter. Utifrån våra olika situationer arbetar vi i riktning mot gemensamma mål.

Sommarmånaden augusti börjar gå mot sin ända, och de sista sommarvikarierna har lämnat över sina pass till ordinarie distributörer. Det har varit en bra sommar för TB och vår tidningsdistribution - på helheten bättre än på många år! Detta tack vare goda insatser från vår engagerade personal som tillsammans arbetat mot det gemensamma målet att med olika medel och enligt våra rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö skapat förutsättningar för en hög leveranssäkerhet. Stort tack för ert engagemang och bidrag till detta!

När vi nu går in i hösten är vår ledstjärna samma tydliga vägvisare som innan. Men bakom krönet, 2018 väntar något nytt. Det känner vi inte till lika väl. Tillsammans kan vi bäst hjälpas åt att ta hand om funderingar och tankar. Och vi ska med stolthet glädjas åt allt vi och våra företrädare skapat här på TB. Tillsammans.

Välkommen att följa med oss framåt. Och njut av härliga sensommaren under tiden!

Bästa hälsningar
Jessica Svenmar,
VD Tidningsbärarna

POST

Sommarens volymkurva pekar uppåt

När sommaren 2017 så sakta rullar in i sensommar kan vi konstatera att posten rullat på i bra takt hela sommaren. Utfallet hittills (försommar + sommar) är en volymökning på 35% i jämförelse mot samma period 2016. Den ökande trenden ser ut precis som tidigare med höga volymer i april och maj och sen något lägre volymer i juni och framförallt juli, då även postavsändarna tycks ta semester.

Det är oerhört glädjande att se att vi har kunnat hantera denna ökning med bibehållen kvalitet i vår distribution.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till att planera och förbereda vår stora sommarorganisation för drift. Ni har gjort ett fantastiskt arbete även i år. Vi ser att det kontinuerliga arbetet med information och utbildning inom alla delar av vår distribution ger en positiv trend med minskade kvalitetsbrister och avvikelser.

Nu hoppas jag att vi alla är laddade för en hektisk höst som, om vi fortsätter hålla samma trend som 2016, kommer att innehålla riktigt mycket post.

NYA AFFÄRER

Fler Metro

Frisören, caféet och tandläkarmottagningen. Det är exempel på mottagare som kan få gratistidningen Metro hem till sig med vår morgondistribution. Till nöje och nytta för kunder och medarbetare. Det kan liknas vid en ”VIP-tjänst”.

Tidningsbärarna levererar både till dessa mottagare och till ställ runt om på stadens gator. Nu växer uppdraget med större upplaga, ca. 600 fler leveransplatser dagligen.

KAM Sverker Andersson kommenterar:

- Under sommaren meddelade Metro den glada nyheten att man utökar antalet leveranser med start den 4:e september med den upplaga som distribueras till mottagare i bland annat servicenäringen. Vi tar oss an det utökade uppdraget med vårt tydliga fokus på leveranssäkerhet och kostnadsmedvetenhet. Precis som för alla andra våra uppdrag med andra ord.

JOBBA SMART

Stretcha för bättre mående

Kroppen mår bra av rörelse och att sträcka på sig. Ett arbete med många tunga lyft, stillasittande på kontoret eller i bilen gör oss snabbt stela och trötta. Att sträcka ut bidrar till mer energi samtidigt som vi orkar längre. Här kommer tips på tre övningar du kan göra där du befinner dig:

Stretch för axlar
Placera handflatorna mot bord, vagn, armstöd eller liknande. Sträck armarna rakt ut. Böj sedan in huvudet mellan armarna så att du står som i en 90-gradig vinkel med kroppen. Slappna av i axlar och nacke. Ta tre andetag.

Stretch för rygg och  bröst
Sitt på en stol, eller ställ dig med ryggen mot vagnens handtag. Ta tag med höger arm om ryggstöd eller vagn, sträck upp ryggen, vrid bröstet och sug in magen och vrid sedan åt höger. Blicken följer med över höger axel. Upprepa samma på vänster sida.

Stretch för nacken och sidan
Stå/sitt med fötterna brett isär, ryggen rak och magen lätt spänd. Fatta tag med höger hand under stolens kant eller sträck armen rakt ned. Luta överkroppen åt vänster men låt huvudet vara upprätt. Luta försiktigt huvudet rakt åt vänster. Lägg vänster hand på höger sida av huvudet och töj musklerna 5-10 sekunder genom att dra huvudet försiktigt till vänster. Upprepa två-tre gånger på båda sidorna.


Ögongympa
Våra blickar är ofta konstant fokuserade på en punkt – vägen när vi kör eller datorn på kontoret. Detta är en ansträngning för våra ögon. På samma sätt som kroppen mår bra av att stanna av och sträcka ut gynnas även ögats muskler av gymnastik. Ögongympa hjälper ögats muskler att slappna av och fokusera längre.

Så här gör du:
1. Blinka ordentligt 5–10 gånger.
2. Fokusera blicken växelvis på långt och kort avstånd några gånger.
3. Gör ögonyoga. När du andas in tittar du upp så mycket du kan, utan att röra huvudet, sedan andas du ut och tittar rakt fram, nästa inandning tittar du neråt och på utandning rakt fram. Andas sedan in till höger och andas ut rakt fram, andas in till vänster och andas ut rakt fram. Upprepa tre gånger.
4. Gnugga handflatorna tills de blir varma, luta armbågarna mot något, slut ögonen och vila dem lätt mot de varma handflatorna. Ta fem djupa andetag och slappna av.


Kommunikationens delar
Visste du att orden bara står för ca 7% av vår totala kommunikation? Kroppsspråket utgör 58% och rösten 38%. När du ska kommunicera något är det därför viktigt att tänka på ton i rösten, takt och hur vi rör oss när vi säger något. Ett öppet budskap men stängt kroppsspråk kan ge otydliga signaler. Det är viktigt att ha koll på kommunikationens delar, både när vi pratar och skriver till varandra. På TB eftersträvar vi att vara:
•Vänliga
•Konstruktiva
•Gilla det enkla
•Bjuda in till dialog
•Hjälper varandra att hålla tonen

FRÅN VERKSAMHETEN

Aktuellt hos oss

Nytt innehåll på hemsidan

Vår hemsida, tidningsbararna.se, har fått nytt innehåll. Sidorna om “Jobba hos oss” har uppdaterats i syfte att bli mer mobilvänlig och svara på än fler frågor från jobbsökande. För den nyfikne finns de under rubriken “Jobba hos oss” samt "Work at TB". Delar finns nu även i engelsk version. Länk till svenska versionen här>> och engelska här>>, ta gärna en titt!


Kvalitet på sommarens distribution
Från mitten av juni till mitten av augusti är det sommar på TB, och det oavsett vad termometern visar. Under denna period infaller flest semestrar, och sommarvikarier tar vid. Det gör de samtidigt som många abonnenter flyttar med tidningen till en tillfällig stugadress eller pausar/nystartar abonnemang när hen åker på semester. En skicklig tjänstemannaorganisation som kan morgontidig distribution på sina fem fingrar skapar förutsättningarna. I år var de extra goda!

• I år har ca 950 sommarvikarier anställts för att möjliggöra ordinarie personals semestrar. Vi har då bara nästan förmått att hitta alla de vikarier vi behöver, och vill passa på att säga tack till den personal som genom sin flexibilitet hjälpt oss att lösa pusslet och möjliggjort en leveranssäker distribution.

• En som nyanställs på TB ska introduceras dels till förutsättningar, rutiner och regler som hör till distributionen, dels till distriktet och geografin. Att hitta rätt leveransplats för rätt försändelse på natten kräver sitt. En stor eloge till alla vikariers engagemang i jobbet som distributör. Tillsammans har ni nått en mycket god leveranssäkerhet och förmått bidra till att de allra flesta haft en god morgon om och om igen!

• På sommaren är det fler variationer i morgontidningsdistributionen sett till paus för semestrar, tillfälliga adresser och liknande. Samtidigt hanteras många distrikt av nya medarbetare och tillfällig personal. I ljuset av detta ska vi nu analysera sommarens kvalitet på djupet. Det gör vi med en go´ känsla i magen då det fungerat väldigt bra på de allra flesta ställen. Där vi inte riktigt nått upp till våra högt ställda leveranssäkerhetsmål är det vår förhoppning att vår kundservice förmått ge adekvat och god service. Detta är också något vi följer upp varje höst med hjälp av en extern part. Så kommer vi också att göra i år.

 

ARBETSMILJÖ

Feedback förbättrar

Att ge feedback bidrar till en trevligare arbetsmiljö. För alla människor vill bli sedda - uppskattade för bra arbete och höra om något är fel. Däremot är det inte alltid lätt att veta hur man ska ge feedback för att den ska tas emot väl och få bästa effekt. Här kommer tips:

•Feedback ska rikta sig till en sak eller ett beteende som går att förändra. Det måste gälla något konkret. Vaga formuleringar av typen "Det du gjorde där var bra/dåligt!" räcker inte. Vad var det som var bra eller dåligt? Det vill vi veta.
Välj plats och tid. Ge inte feedback framför andra, eller precis innan nästa möte. Framförallt om det gäller konstruktiv kritik. Vid de här tillfällena har motparten extra svårt att ta emot budskapet. En god intention blir således lätt fel. Bestäm en tid för att hinna skapa förståelse och kunna bemöta motpartens frågor.
•Försök leverera feedbacken utifrån din egen känsla. Utgå alltid ifrån dig själv. "När du sa så blev jag glad." eller "när du gjorde så här blev jag ledsen."


Den viktiga händelserapporteringen
Som arbetsgivare har Tidningsbärarna ansvar för att alla anställda har en bra arbetsmiljö. För att säkerställa detta följs inte bara alla olyckor upp, utan även nära-ögat-olyckor.

En nära-ögat-olycka är en situation som kunde ha lett till fara eller skada men inte gjorde det. Dessa vill vi följa upp så att det inte inträffar en gång till. Därför vill vi uppmuntra er till att fortsätta meddela nattkontoret inte bara när något hände, utan även när en olycka precis gick att undvika. Kom in med din feedback på din arbetsmiljö!

Ett exempel är när en distributör ringde och meddelade att lamporna var trasiga längs en väg. Detta gjorde det svårt att se under distributionen och risken fanns att distributören skulle trilla och skada sig. Nu har problemet åtgärdats och distributören kan nu distribuera längs en upplyst väg. Det är så vi vill arbeta förebyggande för att förhindra skador och olyckor.

MILJÖ

Återvinn miljörätt

Kuvert, tidningar, reklamblad och kontorspapper. Nu kommer allt fler försändelser morgontidigt. När du tagit del av innehållet gör du miljörätt så här:

  • I återvinningsbehållare för tidningar och returpapper lägger du dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper samt pocketböcker. Ta alltid bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som plastförpackning.
  • Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.
  • Papper som inte ska läggas i behållare för tidningar är till exempel kuvert och inbundna böcker som istället läggs i vanliga soppåsen/brännbart.

Skriva ut - att tänka på
Tänker du på miljön när du skriver ut papper? Som en del av vårt miljöarbete siktar vi på TB att minska vår pappersförbrukning. Vi tänker därför på detta när vi skriver ut:

  • Skriv bara ut de sidor du behöver
  • Skriv ut på båda sidor
  • Gärna flera bilder på en sida
  • Använd gråskala

Tack för att du också bryr dig om miljön.

Tidningsbärarna. Rätt produkt på rätt plats i rätt tid

Ansvarig utgivare: Jessica Svenmar
Adress: Tidningsbärarna, Box 6106, 22 11 Malmö
Telefon: 010-498 20 00
Mail och tips till redaktionen:
nyhetsbrev@tidningsbararna.se
Förslagslåda kring ditt arbete:
forslagslada@tidningsbararna.se eller via distributörsportalen/Tips and improvements

Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material