Nyheter från Tidningsbärarna
Nr 5 - 2016

LEDARE

Varje dag lite bättre

_I0C6972Vi bedriver verksamhet i och kring andras boendemiljö och på allmän plats. Det ställer många krav på oss som företag. Vi strävar efter att undvika onödigt oväsen. Vi planerar distrikt utifrån minsta möjliga miljöpåverkan. Vi tar vårt arbetsgivaransvar i en omgivning vi inte kan kontrollera fullt ut.

Gator som stängs av när påven kommer på besök. På vilken höjd en postlåda är placerad. Att lamporna fungerar i trapphuset. Det är några frågor mina engagerade kollegor hanterat den senaste tiden. I de flesta fall har vi kunnat agera förebyggande.

Tyvärr sker olyckor och tillbud. Vilt rör sig i gryningen, någon kör omkull med cykeln. När hösten är här och vintern står för dörren ökar risken för halka. Jag är en av många som varje morgon tar del av hur natten varit, varje tillbud och olycka är en för mycket. Tragiskt nog förekommer rapporter om hot och våld.

Hot och våld, fysiskt och i ord, berövar oss den viktiga känslan av trygghet. Inom TB har vi nolltolerans mot allt hot och våld. Vi uppmanar alltid medarbetare som utsatts för detta att polisanmäla. Stöd finns att få från kollegor emellan, från företaget, från skyddsombud och från företagshälsovården.

Här på TB tar vi varje händelse på allvar och följer våra tydliga rutiner och det som myndigheterna ålagt oss. Vi följer självklart upp sjukfrånvaron för både natt- och dagpersonalen.

Vi ska alla må bra på jobbet. Genom att hålla i minnet att vi är varandras, eller någon annans, arbetsmiljö, kan vi göra varje dag lite bättre. Var rädda om er och varandra. Det gäller er kollegor på TB såväl som alla ni andra.

I detta nyhetsbrev kan du också läsa om betydelsen av feedback, en annorlunda jul, skocheckar, pappersåtervinning och mycket mer. Jag önskar er en trevligt stunds läsning!

Bästa hälsningar
Jessica Svenmar
VD Tidningsbärarna

POST

Volymkurvan pekar uppåt

Postprojektet rullar på för fullt och i september månad hade TB den största mängden post hittills i år. Totat distribuerades nära 1,9 miljoner försändelser av A- och B-post samt MTD brev och paket. Jättekul att se volymerna stiga samtidigt som det kräver oerhört mycket av alla berörda parter. En stor eloge till alla på TB för det fantastiska jobb ni gör varje dag!

graf516


Bilder bra för minnet

Under hösten dyker fler än 20 nya bilder upp i anslutning till information om vår distribution. Bilderna kommer att användas både inom TB och ut till mottagare och kunder, exempelvis.

Visste du att bilder har förmågan att stanna kvar länge i vårt minne? Att kombinera text och bild är ett klassiskt minnesknep. Precis som att fokusera på en sak i taget.

Utskrift

Jobba smart

Feedback

Tre tips till feedbackgivare:

Vi människor motiveras mest av att både rosas för det vi gör bra, och uppmärksammas på det vi kan utveckla mer. Ärlig, konstruktiv och välvillig återkoppling är betydelsefullt för vårt engagemang och vår trivsel tillsammans.

Att ge feedback ansikte till ansikte kan kännas obekvämt. Tänk på det här när du ger feedback:

 1. Feedback ska rikta sig till en sak eller ett beteende som går att förändra. Feedback måste gälla något konkret. Vad var det som var bra eller dåligt?
 2. Välj plats och tid. Ge inte en feedback framför andra. Bestäm tid för att hinna skapa förståelse för den återkoppling du kommer med och för att kunna bemöta motpartens frågor.
 3. Försök leverera feedbacken utifrån din egen känsla. Utgå alltid ifrån dig själv.

wordcloudfeedback


NMI och MAS– två bra tillfällen för feedback

På TB mäter vi varje år Nöjd Medarbetar Index för kollektivanställda och tjänstemän. Just nu, i månadsskiftet oktober/november, är det tjänstemännens tur att besvara undersökning. Är du en av dem och har redan svarat? Då kommer här ett extra tack till dig! Undersökningen pågår till den 13 november.

Avsikten med den årliga medarbetarundersökningen är att följa och fortsätta förbättra arbetsmiljö och arbetssituation. NMI har genomförts sedan 2012 och vi jämför varje år mot data från tidigare år. Genom undersökningen kan vi också följa upp hur TB utvecklas mot våra strategiska mål, i strävan att nå vår vision.

Att delta i NMI-undersökningen är ett sätt att komma med feedback till oss som företag. Undersökningen är anonym. För vår dagpersonal är medarbetarsamtalet (MAS*) ett kompletterande tillfälle till återkoppling. Med avstamp i resultatet från NMI-undersökningen, finns tid avsatt för att prata utifrån ens egen situation. Den röda tråden löper från företagets vision, våra ledord och strategiska mål, via regionala eller för avdelningen specifika förutsättningar till den egna befattningen och känslan i magen när det igen är dags att gå till jobbet.

*MAS äger rum i januari/februari 2017.

KVALITET

I arbetet mot en kvalitetscertifiering – processprestanda

TB antar nu en annorlunda ansats för att på ett systematiskt och effektivt sätt kunna arbeta aktivt med att följa upp och utvärdera och utveckla processer och deras prestanda. Just nu arbetar många av våra nyblivna processägare med att tillsammans formulera mål och sätta mätetal och definiera mätmetoder för våra olika processer.

För att säkerställa vägen mot vår vision och våra strategiska mål, så är arbetet med processprestanda, mål och mätetal baserat på såväl individuella moment som diskussions- och beslutsforum i olika gruppkonstellationer. Arbetet sker i relation till frågor som: Hur vet vi att våra processer fungerar väl? Vilka risker och möjligheter har vi att förhålla oss till? Vad anser vi vara önskvärt att mäta och med vilken frekvens? Etc.

Vi lägger stor vikt vid att se till att helheten blir tydlig. Processägare, projektgrupp och ledning arbetar med att utkristallisera hur vi ska arbeta med prestandan och förbättringar i de olika processerna framåt.

I VERKSAMHETEN

Med stort engagemang

Nytt i december: var med och påverka du med

tag
På initiativ från flera medarbetare kommer TB i år, istället för julklappar, att skänka en slant till ideella krafter som gör gott i samhället och har en positiv påverkan på trygga nätter, vår arbetsmiljö och miljö.

Var med och påverka du med genom att rösta här under. Vems verksamhet engagerar dig lite extra?

Jag vill att TB stöttar denna verksamhet julen 2016

 • Naturskyddsföreningen (40%, 178 röster)
 • Friends (27%, 118 röster)
 • WWF (25%, 110 röster)
 • MIND (8%, 36 röster)

Avgivna röster: 442

Loading ... Loading ...

Om organisationerna:

 • Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stöder människor i kris. www.mind.se
 • Friends är en icke-vinstdrivande organisation och vårt uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. www.friends.se
 • Naturskyddsföreningen är en ideell förening med klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är våra viktigaste arbetsområden. www.naturskyddsforeningen.se
 • WWF är en ideell  naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. www.wwf.se

Att mötas är något vi prioriterar i höst och nästa år. Det märks på olika sätt i olika delar av verksamheten, t.ex. julfirande, distributörsträffar och informationsmöten inför postutrullning. Detta är viktiga delar i vår strävan efter att vara en stolt samhällsbyggare som jobbar hållbart, smart, engagerat och tillsammans.

Beslutet är taget av företagets operativa ledningsgrupp, med representanter från samtliga regioner, transportavdelningen och huvudkontoret. Du kan rösta under november månad.


25 år på TB - det firar vi!

I mitten av oktober samlades ett glatt gäng för att uppmärksamma kollegor som i år firar 25 år på Tidningsbärarna. Det blev en trevlig lunch med många skratt och anekdoter från arbetet som distributör.

gruppfoto
Jubilarer på plats vid årets firande.

ARBETSMILJÖ

Fotriktigt

Dags att köpa nya arbetsskor?

Genom vårt samarbete med Intersport kan vi erbjuda arbetsskor till de distributörer som tjänstgjort i 900 timmar på ett gång- eller cykeldistrikt. Distributören får då ett värdebevis att handla för. Här är några tips att ha i åtanke inför köpet:

 • Lägg gärna extra tid på att prova ut din storlek! Se till att ha på dig samma typ av strumpor som du normalt jobbar i vid utprovningen.
 • Tänk på att distributionen sker i alla väder. Leta efter ett par skor i vattenavvisande material som håller värmen och samtidigt andas.
 • Mönster på undersidan av skon ger ett bättre grepp och underlättar för distributionen i vintertid. När halkrisken är extra stor finns det broddar/halkskydd att tillgå.
 • På gångdistrikt är det extra viktigt med en sko som är ordentligt uppbyggd i hålfoten och fotvalvet. Detta hjälper fötterna att fördela belastning rätt. Om skon dessutom har stötdämpande sulor är det toppen!
 • Sist men inte minst – utnyttja den kunniga butikspersonalen och be dem om hjälp ifall du är osäker.

Vi samarbetar kring hjälpmedel

På Tidningsbärarna är vi sedan innan stolta samarbetspartners med NTM och Bring när det gäller postdistribution. Men under hösten har vårt samarbete utvidgats till att även innefatta hjälpmedel.

Genom att jobba i små arbetsgrupper kring olika typer av hjälpmedel ökas samarbetets effektivitet. Detta är helt i linje med den pågående hjälpmedelsboost som lägger extra fokus på hjälpmedel kopplade till postdistribution. (Se nyhetsbrev nr 4 2016)

Tillsammans med Bring Citymail och NTM kan vi lära av varandra och blicka framåt mot nya smarta och hållbara lösningar.


Nytt på gång: Gummimatta till kontoren

Idag utrustas allt fler kontor med höj- och sänkbara skrivbord, bland annat för att minska det stillasittande arbetet. Att stå upp vid skrivbordet medför många fördelar men kan också vara tröttsamt för fötter och leder.

Denna aspekt av det stående arbetet lyftes i våras fram vid skyddsronden på huvudkontoret. Följden blev att medarbetarna här erbjöds att testa en mjuk gummimatta att stå på vid skrivbordet. En klar majoritet gillade mattan och idag går den att skymta under allt fler fötter på huvudkontoret.

En god arbetsmiljö är att ha goda förutsättningarna att jobba rätt och ergonomiskt. Förslag och idéer är alltid välkomna till Tidningsbärarnas förslagslåda.


Distributionshandboken

Distributionshandbokens låter våra distributörer snabbt och enkelt hitta svar på sina frågor om adresserade försändelser. I september blev första delen tillgänglig, och i oktober var det dags för nästa del: postlådepaket. Arbetet fortsätter med mer information. Vi ser fram emot att kunna erbjuda ett fulländat och lättillgängligt stöd – direkt i handenheten, endast ett "frågetecken" bort.
FRAMSIDA

MILJÖ

Minskad pappersförbrukning i höjd med Turning Torso

Vår pappersförbrukning 2015 jämfört med 2014 visade på en stor minskning. Faktum är att om vi hade lagt alla de papper som skiljde åt på en hög så hade högen blivit 227 m*. Bra jobbat!

Det finns flera anledningar till att vilja minska på pappersförbrukningen, under hela livscykeln så har papper en stor miljöpåverkan och sliter på naturens resurser. Innan utskrift kan det vara en god vana att tänka på följande punkter:

 • Förhandsgranska dokumentet på datorn så att du bara plockar ut det viktiga på papper.
 • Skriv ut på både fram- och baksidan.
 • Undvik att skriva ut i färg.
 • Om möjligt – använd mindre typsnitt, minska radavståndet och bredda marginalerna i dokumentet.
 • Om möjligt – sortera i mappar på datorn istället för pärmar på kontoret.

En annan idé är att göra en gemensam insats på regionen eller avdelningen för att se över pappersförbruning. På Kundservice i Malmö och några utav regionerna samlade de anställda in allt papper som de ville slänga. Efter två veckor gjordes en gemensam genomgång utav papperna. På så sätt kunde de se över vad som egentligen skrevs ut och utvärdera ifall det var nödvändigt.

Vi har fortfarande tid kvar innan 2016 års pappersförbrukning fastställs, om vi alla hjälps åt har vi goda chanser att nå vårt mål om ännu lägre pappersförbrukning.

*Tidningsbärarnas pappersminskning 2015 blir på höjden större än Sveriges högsta hus, Turning Torso.
På Tidningsbärarnas kontor återvinns allt papper som inte längre används i speciella kärl. Tänk på att det enbart är papper som får slängas här. Klister på t ex post-it lappar och kuvert kan förstöra pappret och störa återvinningsprocessen.

Tidningsbärarna. Rätt produkt på rätt plats i rätt tid

Ansvarig utgivare: Jessica Svenmar
Adress: Tidningsbärarna, Box 6106, 22 11 Malmö
Telefon: 010-498 20 00
Mail och tips till redaktionen:
nyhetsbrev@tidningsbararna.se
Förslagslåda kring ditt arbete:
forslagslada@tidningsbararna.se eller via distributörsportalen/Tips and improvements

Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material