Nyheter från Tidningsbärarna
Nr 6 - 2016

LEDARE

Det lackar mot jul

_I0C6972Det är den tiden på året då gator och trädgårdar pyntas med extra ljus som lyser upp även på natten. Det glimmar i fönster och på sina håll gnistrar snön.

Hela TB sjuder av engagemang och aktivitet. Nu planeras för nästa års distribution av morgontidningar och tidskrifter. Nu slår vi rekord i volymer post och paket. Nu är förfrågningarna om kampanjer extra många. En hållbar mix av olika försändelser och uppdrag är avgörande för oss, och vårt resultat på sista raden i bokslutet.

Vi har ett händelserikt år bakom oss.  Nya produkter som Kalmarposten och postlådepaket har tillkommit, vi finns nu på nya kontor i Borås och Kalmar, två regioner har blivit region Västra Skåne, packsalsstrukturen har ändrats, 122 miljoner tidningar och 15 miljoner adresserade försändelser har snart distribuerats, vi är omcertifierade i ISO 14001 miljö och mycket, mycket mer... En hel del har ni kunnat läsa om här i nyhetsbrevet.

Jag vill ta tillfället i akt att rikta mitt och den operativa ledningsgruppens varmaste tack till alla er medarbetare!

Vår verksamhet är beroende av varje individs engagemang. På TB finns det engagemanget i sällan skådat slag; det märks varje dag och natt. Och då menar jag verkligen varje dag och varje natt.

Jag vill också tacka alla er andra runt omkring oss. Genom ros och ris hjälper ni oss att utvecklas och bibehålla skärpan. Tack!

Det är kul när det händer saker, säger talesättet. Jag tillhör dem som håller med. Men att vara i stor förändring kräver kraft. Så jag vill avsluta denna årets sista ledare med att önska er alla en fridfull juletid med chans till återhämtning och energipåfyllning. Ta en paus, gör något du tycker är roligt och ta väl hand om dig. Vi ses här igen 2017.

Bästa hälsningar
Jessica Svenmar
VD, Tidningsbärarna

POST

Rätt om post

Förändrat regelverk kring C/O
Samtliga postoperatörer har i samråd med PTS och adressändring enats om hur C/O märkning från och med nu ska hanteras. Något det funnits stort behov av då alla postoperatörer i Sverige under en längre tid hanterat C/O på helt olika sätt.

Det nya regelverket innebär att C/O i framtiden kommer att stå för Förmedlande mottagare. En förmedlande mottagare ansvarar för slutlig utdelning till adressaten. På en försändelse definieras en förmedlande mottagare genom att beteckningen C/O skrivs ut före dennes namn. Postoperatören ska dela ut försändelsen till den förmedlande mottagaren och inte adressaten som finns angiven överst på brevet.

careof


Vilka är de tre viktigaste sakerna att komma ihåg när det gäller post? Om du har glömt, kika här…

JOBBA SMARTARE

Vikten av att vila

Den livsviktiga sömnen
Datorer, mobiler och surfplattor - den ökade skärmtiden är vår tids sömnbov. Kvaliteten på vår sömn minskar och även antalet sovtimmar för den som har lätt att fastna framför skärmen. Den livsviktiga sömnen har blivit ett aktuellt ämne.

Vår fysiska och psykiska hälsa är kraftigt beroende av hur vi sover. På jobbet påverkas både våra prestationer och vår arbetsmiljö:

 • Nedsatt reaktionsförmåga och risken för mikrosömn gör det riskfyllt att köra bil vid sömnbrist.
 • Sömnen påverkar vår förmåga att ta beslut, anpassa oss, lösa problem och styra våra känslor och vårt agerande.
 • Sömnbrist kan göra att vi upplever kraven på jobbet som högre och kollegor som mindre stödjande.

Experter rekommenderar att släcka ner våra skärmar 1-2 timmar innan läggdags, testa och se hur det påverkar dig!


Pausa med mindfulness
Vi är alla i behov av att pausa och samla energi några gånger under vår arbetsdag. Ofta är behovet som störst när vi har mest att göra eller upplever stress. Koncentrationssvårigheter och spända axlar är exempel på hur våra kroppar talar om för oss att vi behöver varva ner.

Att bara sätta sig bekvämt, sluta ögonen och fokusera på sin in- och utandning i 3-5 minuter räcker långt. Försök att hitta en plats där du kan vara ostörd.

En annan metod för nedvarvning är mindfulness. Metoden handlar om att fokusera på sig själv och det som finns i just denna stund, i nuet.

Tips! Det finns en mängd appar och hemsidor som erbjuder gratis mindfulnessövningar där du guidas till medveten närvaro.

KVALITET

I arbetet mot en kvalitetscertifiering – framfart under 2016

Under året har vi på TB arbetat aktivt och intensivt med att tillsammans lägga grunden och bygga vårt ledningssystem för kvalitet. Ett mer långsiktigt processorienterat arbetssätt där förbättringsarbetet är en del av den dagliga verksamheten och där kunder och nyckelintressenter och verksamhetsnyttan är i fokus.

Vi har systematiskt och löpande under året:

 • identifierat våra processer och aktivt arbetat med kartläggning av aktiviteterna inom processerna
 • sammanställt och vid behov tagit fram styrande, stödjande och redovisande dokument kopplat till aktiviteterna inom processerna
 • arbetat med medvetenhet och tydlighet gällande områden för ansvar och befogenheter
 • aktivt arbetat med att konkretisera och göra TBs ledningssystemet och kvalitetspolicy levande
 • genomfört risk- och möjlighetsanalyser och satt SMARTa mål kopplat till våra processers prestanda
 • identifierat kompletterings-/förbättringsområden och formulerar handlingsplaner och agerar utifrån dessa.

Vi har varit och är noga med att sträva efter synergieffekter med andra viktiga projekt, nya uppdrag, organisatoriska förändringar och tidsramarna för dessa - kopplat till verksamhetsnyttan.

Stort tack! - till alla, medarbetare, chefer och ledare som, under 2016, engagerat sig och bidragit till framstegen och framfarten i arbetet mot en kvalitetscertifiering. Räknar med ett fortsatt spännande arbete under 2017.

God jul & gott nytt år  - projektgruppen för Kvalitetsprojektet!

kvalitet

FRÅN VERKSAMHETEN

Utrullning av nya handenheter

Under hösten har TB påbörjat ett utbyte av samtliga handenheter som används i distributionen. Med detta kommer många fördelar så som utökad funktionalitet i vår app och längre batteritid.

Pär Selby som ansvarar för utrullningen berättar att denna del av projektet är i slutskedet.

- Jag är riktigt imponerad över alla inblandade som lyckats åstadkomma så mycket på så kort tid. Bra jobbat!


Smarta synnergieffekter i Borås
I Borås kommer distributörerna in på regionkontoret för att byta sina handenheter. I samma veva gör bitr. regionchef Malin Svantesson och hennes kollegor en insats för att upplysa om Tidningsbärarnas andra hjälpmedel.

- Vi har utrustat en vagn med alla hjälpmedel som vi har att erbjuda. Distributörerna får fylla i en blankett med vilka av hjälpmedlen på vagnen som de har och vilka de saknar.

I vår när alla handenheter har blivit utbytta planerar Malin och hennes kollegor att följa upp utrullningen genom ett antal distributörsträffar.

- Vi har redan hunnit hålla i en distributörsträff i samband med utrullningen och den var väldigt uppskattad! Vi pratade självklart om de nya handenheterna men även om post och vad som gäller vid alla olika typer av ledighet samt vikten av att komma i tid och användandet av sin handenehet. I vår vill vi fortsätta med samma koncept. Återkopplingen som vi får från distributörerna i dessa forum är väldigt viktig!

vagn2

ARBETSMILJÖ

Ett systematiskt arbete alla kan bidra till

Jobba smart på isiga vägar
I dessa vintertider blir ett av våra arbetsmiljömål extra aktuellt – det som rör fall- och halkolyckor. Ofta kommer man långt genom att gå försiktigt och vara uppmärksam

 • Ta kortare steg än normalt.
 • Sänk din tyngdpunkt, försök att gå så att hela sulan kommer i kontakt med marken.
 • Var uppmärksam när du börjar gå från stillastående, eller när du ändrar hastighet. Det är ofta vid sådana tillfällen som fall kan inträffa.

Om halkrisken är stor finns det hjälp att få. I handenheten kan alla distributörer beställa halkskydd till sina skor och vykort att dela ut till fastighetsägare.

halka


 

NMI 2016 genomfört
I år var det fjärde året vi genomförde vår Nöjd Medarbetar Index NMI-undersökning. Distributörer svarar på våren, tjänstemännen på hösten.  Stort Tack till Dig som svarat!

Ditt engagemang är en viktig del i vårt förbättringsarbete.
Att få din bild av vad som fungerar bra/kan förbättras och vad som är viktigt för dig är en bra start.

Nu är det upp till oss alla att, med den operativa ledningen i spetsen, ta vara på den kunskap vi fått. Från förslag till verkstad, enkelt uttryckt.

NMI påverkar både centrala initiativ och regionala/lokala initiativ. De centrala initiativen fokusera på de viktiga medarbetarsamtalen MAS och hur vi i förändring kan öka vårt välbefinnande på jobbet. Smart, engagerat, hållbart och tillsammans.


Nytt på gång: Lastförskjutningsskydd till bil
För att öka säkerheten i bilen så kommer alla företagsbilar i framtiden att vara utrustade med ett lastförskjutningsskydd.
Ett lastförskjutningsskydd är en typ av galler som separerar baksätet från resten av bilen. Det kommer placeras precis framför baksätet och löpa från bakdörr till bakdörr. På så vis hindras tidningar och andra produkter från att fara fram mot förarsätet.


Händelserapportens syfte och väg
Med jämna mellanrum går vi ut med information på distributörsportalen om att anmäla olyckor och tillbud som sker i arbetet. Men vad händer egentligen med informationen sedan?

Det första som händer är att den som mottar informationen vidtar direkta åtgärder och skriver en händelserapport.

Informationen från händelserapporten förs in i vår statistik och följs upp regelbundet. Med hjälp av denna kan vi arbeta förebyggande genom att bedöma risker, se samband och eliminera framtida risker.

Utifrån händelserapporten och samtal med den berörda avgör våra personalmän om händelsen behöver anmälas till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan. Vilka åtgärder som har tagits för att undvika problem i framtiden noteras på händelserapporten innan ärendet kan avslutas.

MILJÖ

En TB-bils liv

Att transportutsläpp står för en stor del av världens miljöproblem är ingen nyhet. På Tidningsbärarna tar vi därför våra transporter på största allvar. När vi tittar framåt så är varje bils livscykel i stort fokus. Så här kan det se ut idag:

Genom åren har TB köpt både nya och begagnade bilar men idag är det främst nya som gäller. En anledning till detta är att utvecklingen mot miljövänliga bilar går snabbt framåt, en utveckling som vi vill ta del av! Miljöpåverkan vägs alltid in vid valet av bilmodell.

Hur länge en bil håller beror på modell, hur många start och stopp det är på distriktet och inte minst hur föraren kör bilen. Vi kör våra bilar i allt mellan 4 och 12 år. Våra äldsta bilar har i dagsläget kört så mycket som 50 000 mil, det är tolv och ett halvt varv runt jorden!

När bilen inte längre går att använda i distribution så vill vi självklart att materialet ska återanvändas. I första hand blir de gamla bilarna därför till reservdelsbilar.

jordenrunt

Till sist...

God Jul & Gott Nytt År!

Tidningsbärarna. Rätt produkt på rätt plats i rätt tid

Ansvarig utgivare: Jessica Svenmar
Adress: Tidningsbärarna, Box 6106, 22 11 Malmö
Telefon: 010-498 20 00
Mail och tips till redaktionen:
nyhetsbrev@tidningsbararna.se
Förslagslåda kring ditt arbete:
forslagslada@tidningsbararna.se eller via distributörsportalen/Tips and improvements

Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material