regioner

TB består av sex regioner med varsitt regionkontor. Här finns regionledning, personalman, bilansvarig, abonnent- och kontorsservice. En del av regionerna har även kontor på någon annan ort.
Varje region har sin egen karaktär präglad av sina förutsättningar vad gäller geografi och befolkning, men arbetsuppgifterna och arbetssättet är i stort sett desamma överallt.