Borås

Verksamheten styrs från vårt kontor på Katrinedalsgatan 18 i Borås.

Telefontid
Kontorsservice
Måndag–fredag kl 08.00–15.00
010-498 26 07
Kundsamtal
Borås Tidning
033-7000 700

boras72

Mats Gullberg, Regionchef

– Vi har ca 250 distributörer som ansvarar för utdelning av post, tidskrifter, morgontidningar, gratistidningar, och andra produkter till hushåll och företag.

– Boråsregionen är geografiskt sett ganska stor, ett vackert landskap med många mindre samhällen och mycket landsbygd med småvägar runt om.

– Vi har sommargäster som flyttar ut på landet i en del områden, och ganska många ändringar under sommarmånaderna eftersom några tusen Boråsare flyttar till västkusten då. Förutom alla tryckta produkter kör vi också ut bildelar i Borås nästan varje dag.

Vill du söka jobb i region Borås, fyll i vår intresseanmälan