Kalmar

Verksamheten styrs från vårt regionkontor i Kalmar och lokalkontoret i Vimmerby.

Telefontid
Kontorsservice
Måndag–fredag kl 07.00–16.00
010-498 25 05
010-498 20 00

kalmar72

Ingrid Jacobsson, regionchef

– Vi har ca 220 distributörer som ansvarar för utdelning av post, tidskrifter, morgontidningar, gratistidningar, och andra produkter till hushåll och företag.

Kalmar är en region med omväxlande natur och väldigt skiftande karaktär på distrikten.

– Uppe i norr är det mest skogigt och bergigt, i södra delen och Öland  är det mer platt med ett omväxlande odlingslandskap.  Här finns långa kuststräckor både på fastlandet och på Öland. Vi har många områden med sommarboende och på Öland är sommargästerna så många att vi har speciella sommardistrikt.

Vi arbetar på ett geografiskt stort område med många långa transportlinjer. Gång/-cykeldistrikt finns främst i Kalmar, Oskarshamn, Nybro och Mönsterås. Resten är bildistrikt och eftersom vi är ganska glesbefolkade är transportsträckorna ofta långa, många distributörer kör 12-15 mil på en natt.

Olika tidningar dominerar i olika delar av länet, Barometern och Östran i söder, OskarshamnsTidningen och Nyheterna i norr, medan Vimmerby Tidning är helt dominerande i Vimmerby och Hultsfreds kommuner.

Vill du söka jobb i region Kalmar, fyll i vår intresseanmälan