Karlskrona

Verksamheten styrs från vårt kontor på Kärleksstigen 1 i Karlskrona.

Telefontid
Kontorsservice
Måndag–fredag kl. 07.00–15.30
010-498 24 07

Håkan Rosengren, regionchef

– Vi har ca 175 distributörer som ansvarar för utdelning av post, tidskrifter, morgontidningar, gratistidningar, och andra produkter till hushåll och företag

– I Karlskronaregionen är det inte mycket landsbygd, utan alla orterna ligger nära varandra med bara några mil emellan, så i bildistrikten är det ganska korta körsträckor. Många av öarna i skärgården går det broar till, alla de andra bebodda öarna åker våra distributörer båt ut till. Utom en, där första färjan går så sent på dagen att vi löser utdelningen på annat sätt.

Regionen har ungefär lika många bil- som gång-/cykeldistrikt.
– Visst har vi en hel del sommargäster, särskilt på Listerlandet, men det är inte så stora ändringar att vi behöver ha fler distrikt på sommaren.

Blekinge Läns Tidning är störst. Den har tre olika editioner till olika delar av regionen och här finns fortfarande en andratidning, Sydöstran, som har ungefär en tredjedel av abonnenterna jämnt fördelade i hela regionen. Alla tidningarna trycks i Karlskrona.

Vill du söka jobb i region Karlskrona, fyll i vår intresseanmälan