VD har ordet

G_I0C6972od morgon!

När de flesta börjar sin dag avslutar våra distributörer sina arbetspass, och du kan läsa morgontidningen, tidsskrifter och kolla den första posten redan till frukostkaffet. Bra, eller hur? Ungefär samtidigt växlar ”nattpasset” över till ”dagpasset” på våra olika kontor. Gemensamt skapar vi ännu bättre förutsättningar för nästa natt, men även i det längre perspektivet.

Vi på TB har redan idag de flesta centrala komponenterna för en modern distributör av morgontidningar och post:

  • Expertis kring tidskritisk distribution
  • Välutbyggt logistiknät
  • Stark distributionsapparat
  • Engagerade anställda
  • Fokus på miljö, arbetsmiljö och kvalitet
  • Etablerade samarbeten för att bredda våra tjänster

Allt vi gör, gör vi med fokus på kvalitet och leveranssäkerhet. Vi ska göra det möjligt att fortsätta distribuera morgontidningar till en rimlig kostnad.  Men det är inte allt. Vi ska vara med och förändra distribution till privatpersoner och företags brevlådor så som vi känner det idag. Vi tar oss an denna möjlighet genom att jobba hållbart, smart, engagerat och tillsammans – inom TB och med andra.

Vår kunskap och våra erfarenheter är en tillgång, liksom vår förmåga att vara flexibla och beredda att förändra oss där så krävs. Vi befinner oss mitt i epicentrum av den digitala förändringen – och vi ser mycket ljust på framtiden!

Jessica Svenmar
Verkställande Direktör