Transporter

Transportavdelningen är en viktig länk i distributionskedjan. Avdelningen ansvarar för att sortera och packa tidningar, andra försändelser och gods för att sedan lasta det på bilar som kör ut produkterna till distributörer och återförsäljare.

transport

Arne Permgård, transportchef
Telefon 010-498 20 00