Tidningar

tidningar

Morgontidningar
Vi står för all morgontidningsdistribution före 06:00 i våra regioner i södra Sverige och Sjuhäradsbygden. Det gäller oavsett var någonstans tidningen har sin redaktion.

Tidskrifter, magasin och gratistidningar
Vi anlitas för utdelning av exempelvis tidskrifter, kundmagasin, medlemstidningar och gratistidningar. Vi distribuerar till prenumeranter, återförsäljare, utomhusställ eller andra mottagare.

Ni kan förse oss med ett mottagarregister, eller så hjälper vi er att välja ut ett relevant geografiskt område för er produkt. Genom Sveriges utbärningsföretags gemensamma bolag MTD är vår tjänst även rikstäckande.

Kontakta oss med en förfrågan idag!

Vi vill återkomma till dig så fort vi kan med ett så komplett svar som möjligt. För det behöver vi en del information från dig:
Tidningar: Kom ihåg att skriva om tidningen ska distribueras enligt ett medlemsregister eller liknande.

Generellt för alla uppdrag:

  • Var mottagarna finns
  • Önskad distributionsdag/ar
  • Antal/upplagans storlek
  • Försändelsens vikt, format och antal sidor
  • Om det är ett engångsuppdrag eller återkommande

Vill du veta mer?
Kontakta KAM Sverker Andersson.